1. yle.fi
  2. Uutiset

Parjattu maailmanjärjestö on muuttanut maailmaa – lista YK:n tärkeimmistä saavutuksista

Kokosimme YK:n yleiskokouksen kunniaksi järjestön saavutuksia sen 71-vuotisen historian aikana.

Ulkomaat
Saksalainen sotilas YK.n rauhanturvajoukoissa.
Michael Kappeler / EPA

Toisen maailmansodan jälkeen perustettua YK:ta on toistuvasti arvosteltu muun muassa tehottomuudesta, hitaudesta, turhauttavasta byrokraattisuudesta ja turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten ylivallasta.

YK on kuitenkin muuttanut maailmaa. Kokosimme New Yorkissa meneillään olevan YK:n yleiskokouksen kunniaksi listan järjestön merkittävimmistä saavutuksista sen 71-vuotisen historian aikana:

Demokratian vahvistaminen

YK on edistänyt ja vahvistanut demokratiaa ympäri maailman. Työhön on kuulunut vapaiden vaalien tukeminen. YK on tarjonnut vaaliapua yli sadassa maassa, usein yhteiskuntien kannalta ratkaisevana historiallisena ajankohtana. 1990-luvulla YK tarjosi merkittävää vaaliapua esimerkiksi Kambodžassa, Etelä-Afrikassa ja Itä-Timorissa sekä myöhemmin Afganistanissa, Irakissa, Sierra Leonessa ja Sudanissa. YK:n on luonut ja vahvistanut kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää kymmenillä kansainvälisillä sopimuksilla.

Rauhanturvaoperaatiot

YK:n väliintulolla useita aseellisia konflikteja on onnistuttu sovittelemaan ja ihmishenkiä on säästynyt. YK:lla on parhaillaan 16 rauhanturvaoperaatiota käynnissä muun muassa Etelä-Sudanissa, Keski-Afrikan tasavallassa, Libanonissa ja Haitilla. Rauhanturvatehtävissä työskentelee lähes 120 000 ihmistä. Rauhanomaisten diplomaattisuhteiden edistäminen valtioiden välillä on yksi YK:n päätavoitteista. YK:n konfliktinehkäisy- ja rauhanturvatoimien on arvioitu vaikuttaneen keskeisesti siihen, että maailmassa on arviolta 40 prosenttia vähemmän aseellisia konflikteja kuin 1990-luvulla.

Palestiinalaismies kantaa ruokasäkkejä Gazan pakolaisleirillä.
Mohammed Saber / EPA

Ruoka-apu

Vuosittain YK ravitsee Maailman ruokaohjelman kautta keskimäärin 80 miljoonaa ihmistä 80 maassa sotatoimialueilla, luonnonkatastrofien jälkeen, epidemia-alueilla tai köyhissä maissa. Maapallon väestön kasvaessa ruokaturva on noussut keskeiseksi kysymykseksi. Aliravitsemuksen vähentämisen lisäksi ohjelma pyrkii löytämään kestäviä ratkaisuja ja "pysäyttämään sukupolvelta toiselle periytyvän nälän kierteen".

Esimerkiksi Kenian aavikkoalueilla ohjelma on onnistunut auttamaan yhteisöjä, jotta ne pystyvät kasvattamaan omaa satoa ja tienaamaan voittoakin. WFP:n ohjelmat auttavat perheitä kasvattamaan omaa satoa ja lopulta tienaamaan myös voittoa. Maailman ruokaohjelma on maailman suurin humanitäärinen järjestö. Vaikutustensa vuoksi se on arvioitu yhdeksi YK:n menestystarinoista.

Pakolaisten auttaminen

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on auttanut kymmeniä miljoonia turvapaikanhakijoita ja pakolaisia aloittamaan uuden elämän joko uusissa kotimaissa tai heidän kotimaissaan konfliktin rauhoituttua. Kaksi kertaa Nobelin rauhanpalkinnon saanut järjestö huolehtii turvaa hakevien oikeuksista ja avustuksesta sekä patistaa hallituksia huolehtimaan suojeluvelvotteistaan. Järjestön haasteena on rahoituksen turvaaminen, jotta viime vuosina muun muassa Syyrian sisällissodan vuoksi rajusti kasvanutta pakolaismäärää pystytään auttamaan.

Naisten oikeuksien edistäminen

Viime vuonna kymmenet tuhannet keskiafrikkalaiset pakolaisnaiset saivat Kamerunissa YK:n tasa-arvojärjestöltä UN Womenilta apua sotatraumojen käsittelyyn mutta myös työllistymiseen. YK on ottanut isoja askelia sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten oikeuksien viemisessä eteenpäin. Naisten maailmankongressit, joista ensimmäinen järjestettiin vuonna 1975, ovat luoneet tiekarttaa naisten oikeuksien edistämiselle.

189 valtiota on ratifioinut naisiin kohdistuvan syrjinnän kieltävän yleissopimuksen vuodelta 1979. YK:n väestörahasto puolestaan on onnistunut vähentämään lapsi- ja äitikuolleisuutta yli sadassa maassa. Hallitukset saavat YK:n tasa-arvojärjestöltä UN Womenilta tarvittaessa tukea lainsäädännön ja ohjelmien kehittämiseksi, jotta tasa-arvotavoitteisiin päästään. Työ on yhä kesken. Esimerkiksi arviolta satoja miljoonia naisia elää yhä maissa, joissa naisiin kohdistuva lähisuhdeväkivalta ei ole rikos.

lapsia Somaliassa.
EPA

Lasten suojelu

YK:n lastenjärjestö Unicef on ollut mukana lapsisotilaiden vapauttamiseen tähtäävissä neuvotteluissa muun muassa Keski-Afrikan tasavallassa ja Kolumbiassa. Unicef on onnistunut parantamaan lasten elinoloja ympäri maailman. Lapsikuolleisuutta on vähennetty huomattavasti, kun puhtaan juomaveden saatavuutta, hygieniaa ja ravitsemusta on parannettu. Kahdessa vuosikymmenessä 1990–2013 alle viisivuotiaiden kuolleisuus puolittui kehittyvissä maissa.

Terveydenhuollon saralla laajan rokoteohjelman johdosta esimerkiksi polio on onnistuttu lähes hävittämään maailmasta ja YK:n arvion mukaan miljoonat lapset ovat säästyneet polion aiheuttamalta halvaukselta. Unicef on ponnistellut useissa aseellisissa konflikteissa Afganistanista entisen Jugoslavian hajoamissotiin, jotta lapsille sodan jaloissa saataisiin rokotteita ja muuta apua.

Sotarikolliset tuomiolle

Entisen Jugoslavian ja Ruandan ensimmäisten erityistuomioistuinten toimintaa on arvosteltu viivytyksistä, pitkistä oikeudenkäynneistä ja kovista kustannuksista. Aikanaan uraauurtavilla erityistuomioistuimilla on kuitenkin nähty olleen tärkeä rooli vakavimpien ihmisoikeusrikosten tuomisessa oikeuden eteen ja niitä koskevan kansainvälisen laintulkinnan kehittämisessä.

Kun rankaisemattomuuden kulttuuria kitketään, myös konfliktinjälkeinen sovintotyö helpottuu ja vakautuu. Erityistuomioistuinten on uskottu myös ehkäisevän kansanmurhia luomalla pelotteen mahdollisille sotapäälliköille, jotka saattaisivat syyllistyä rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Eri tuomioistuinten toiminnan on katsottu myös lisänneen tietoisuutta ihmisoikeuksista.

Lue seuraavaksi