Meneekö maaseudun nuorilla huonommin kuin kaupungin? "Koko kylässä on tosi hyvä yhteishenki"

Tutkimuksen mukaan maaseudulla asuvilla nuorilla on enemmän hyvinvointia kuormittavia tekijöitä kuin kaupungin nuorilla. Syrjäseudun nuoret näkevät myös pienen paikkakunnan edut.

terveys
Nuoret kävelevät ostoskeskuksessa.
Syrjäseudun nuoret muuttavat usein kotiseudultaan jatko-opintojen perässä. Nuorelle kavereiden ja tukiverkoston jättäminen on iso asia.Yle

Nuorten aikuisten hyvinvoinnissa on alueellisesti merkittäviä eroja. Hyvinvointia haastavat tekijät paikantuivat useammin maaseudulle kuin kaupunkiin. Näin väittää Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä Nuorisotutkimusverkoston hiljattain tekemä tutkimus Suomi nuorten kasvuympäristönä – 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista (siirryt toiseen palveluun).

Kainuun soten perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen kertoo, että tilastojen ja keskiarvojen mukaan kainuulaiset nuoret voivat jossain määrin huonommin kuin koko maassa.

– Suurin osa voi hyvin, eikä ongelmia ole. Mutta sitten on joukko nuoria ja lapsia, joille ongelmat kasaantuvat. Ongelmien syyt eivät ole pelkästään lapsissa, vaan ne voivat liittyä esimerkiksi tukipiirin ohuuteen sekä perheen vanhempien työttömyyteen tai köyhyyteen.

Tupakka ja päihteet laskevat Kainuun keskiarvoa

Syitä voidaan hakea myös kainuulaisten terveyskäyttäytymisestä.

– Sekä lasten että vanhempien osalta tietyt riskit ovat heikommissa kantimissa mitä verrattuna koko maahan. Esimerkiksi ei harrasteta liikuntaa, tupakointi on yleistä, kokeillaan huumeita ja juodaan humalahakuisesti. Olemme jääneet kansallisesti keskiarvosta, mutta myös myönteistä kehitystä on. Esimerkiksi 10 vuoden aikajänteellä lasten ja nuorten tupakointi on vähentynyt, Heikkinen jatkaa.

Jään kaipaamaan Hyrynsalmea ja kavereita.

Enni Romppainen

Heikkinen näkee, ettei pitkillä etäisyyksillä ole merkitystä. Enemmän vaikkapa tupakointiin vaikuttavat lapsen kaveripiirin tai perheen käyttäytyminen. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Nuorten hyvinvointi Suomessa 2000–2013 – Kouluterveyskyselyn tulokset (siirryt toiseen palveluun) -tutkimuksesta vuodelta 2014 käy ilmi, että peruskoululaisten vanhempien tupakointi vaihteli paljon maakunnittain. Tupakoiva vanhempi oli peruskoululaisilla yleisimmin Kainuussa.

Nuoret näkevät pienen paikkakunnan edut

Nuoret eivät kuitenkaan näe syrjäseudulla asumista ainoastaan negatiivisena asiana. Hyrynsalmella asuvat yhdeksäsluokkalaiset Enni Romppainen ja Karla Keränen tietävät, miksi pienessä Hyrynsalmen kunnassa on hyvä asua.

– Täällä on tosi rauhallista, pystyy liikkumaan helposti paikasta toiseen eikä ole vaarallista liikkua. On täällä mukavakin olla, Romppainen mainitsee.

– Koko kylässä on tosi hyvä yhteishenki. Rauhallinen paikka. Mutta kyllä täältä palvelut puuttuvat, pakko hakea isommasta kaupungista. Nuorille enemmän vapaa-ajanpalveluita ja liikuntapaikkoja, Keränen jatkaa.

Karla Keränen ja Enni Romppainen
Karla Keränen ja Enni Romppainen ovat viihtyneet Hyrynsalmella. Heidän mielestään kylällä on hyvä yhteishenki.Jarmo Nuotio / Yle

Paikkakunnan vaihtaminen tulee kyseeseen, kun nuori lähtee jatko-opiskelemaan. Hyrynsalmella ei ole mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen, joten tyttöjen on joko kuljettava muualla koulussa tai muutettava toiselle paikkakunnalle.

– Suurin syy sille, että joutuu lähtemään pois on se, ettei ole jatkokoulutuspaikkaa. Jään kaipaamaan Hyrynsalmea ja kavereita, mutta pääseehän heitä näkemään, Romppainen toteaa.

– Hyrynsalmea jää ikävä, on ollut mahtava paikka asua. Mutta odotan innolla, että pääsen eri paikkakunnalle asumaan, Keränen kertoo.

Kainuun soten perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen toteaa, että juuri opiskelujen perässä lähteminen on sellainen asia, mikä näkyy eri tavoilla kainuulaisten nuorten arjessa.

– Käytännön arjessa kaveripiiri muuttuu ja vanhempien tuki voi olla huomattavasti vähäisempää. Tämä on toisille selvä riski, voi esiintyä yksinäisyyttä ja tulla ongelmia koulunkäytiin. Haemme yhdessä ratkaisuja esimerkiksi siihen, miten kaveripiiriä voi laajentaa.