Väitös: Alakoulun käsityötunnit voivat kannustaa tyttöjä teknisille aloille

Tyttöjä voidaan kannustaa teknisille aloille jo alakoulun käsityö-tunneilla. Sonja Niirasen tuoreen väitöstutkimuksen mukaan käsitöiden opetus ja teknologiakasvatus on Suomessa perinteisesti sukupuolittunutta.

tiede
Pieksämäen Harjun koulun käsityötunti
Tyttöjen ja poikien käsityöopetus yhdistyy.Timo Ikonen / Yle

Käsitöissä on usein toteutettu kahtiajakoa, jossa tytöt ovat opiskelleet pääosin tekstiili- ja pojat teknistä työtä. Valitessaan tekstiilityön tytöt ovat tietämättään sulkeneet pois merkittävän osan teknologian opetuksesta. Myös teknologian ammatit mielletään vahvasti miehisiksi, jolloin naiset jäävät lahjakkuusreserviin.

Voidaan osoittaa tytöille, että tekniikka on tärkeää myös heille.

Sonja Niiranen

Elokuussa voimaan tulleen uuden opetussuunnitelman mukaan valintaa ei enää tehdä, vaan käsitöitä opetetaan kaikille samansisältöisenä. Uudistus saattaa tulevaisuudessa näkyä työelämässä.

– Tytöt voivat huomata nykyistä paremmin teknologian merkityksen niin arki- kuin myöhemmin työelämässä. Kun koulussa ei ole enää sukupuoleen viittaavaa leimaa niin voidaan toivoa, että innostus teknologia-aloille tulisi sitä kautta, arvioi tutkija, opettaja Sonja Niiranen.

Uudistus signaali sekä tytöille että pojille

Opetussuunnitelman uudistus on Niirasen mukaan aika merkittävä signaali tytöille, mutta myös pojille.

Sonja Niiranen väittelee perjantaina.
Sonja Niiranen väittelee perjantaina.Antti Pirhonen

– Kaikki materiaalialueet ovat tärkeitä meille elämässä. Nyt voidaan osoittaa tytöille, että tekniikka on tärkeää myös heille. Ja kun heillä on enemmän kokemuksia niin he ehkä uskaltavat suunnata rohkeammin myös teknologia-aloille.

Kasvatustieteen väitöstyössään Sonja Niiranen selvitti, miten tyttöjen mahdollisuuksia ja kiinnostusta teknologian opiskeluun voitaisiin lisätä perusopetuksessa. Hän pohti myös, mitkä tekijät vaikuttavat naisten hakeutumiseen teknologia-aloille.

Niiranen tarkasteli teknologiakasvatuksen nykytilaa valtakunnallisen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 -asiakirjan valossa ja selvittämällä alakouluikäisten oppilaiden käsityön ja teknologiakasvatuksen motivaatioita.

Tyttöjen ja poikien motiivit nyt erilaisia

Tulokset osoittivat, että tyttöjen ja poikien käsityön ja teknologiakasvatuksen motiiveissa on eroa. Tytöt olivat selvästi poikia kiinnostuneempia opiskelemaan ympäristön suojeluun liittyviä aiheita ja pitivät hieman poikia enemmän käytännöllisten tuotteiden ja koriste-esineiden tekemisestä.

Lisäksi tytöt kokivat tarvitsevansa poikia enemmän tukea ja kannustusta opettajiltaan. Pojat taas pitivät tyttöjä enemmän elektroniikkatöiden tekemisestä, sekä erilaisten ongelmien ratkaisemisesta ja kokeilemisesta.

Niiranen tutki myös naisia, jotka olivat valinneet opinnot tai olivat jo työelämässä teknologiapainotteisella alalla. Kävi ilmi, että niin naisdiplomi-insinööriopiskelijoilla kuin teknisen työn naisopettajilla alansa korkean tason perusosaaminen olivat tärkeitä syitä alalle hakeutumiselleen. Monet olivat saaneet tietoa teknologia-alojen työelämästä perheeltään jo lapsena tai joku perheenjäsen oli kannustanut heitä hakeutumaan alalle.

Sonja Niirasen väitöskirja tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa perjantaina. Niiranen työskentelee Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa teknologiakasvatuksen yliopistonopettajana.