Homeguru esittää pieniin kuntiin vain parakkikouluja: "Kaikki muuttavat kuitenkin pois"

Kiinteä koulurakennus ei tekniikan tohtorin Juhani Pirisen mielestä ole paras ratkaisu niihin kuntiin, joista muuttoliike vie poispäin.

Kotimaa
Parakkikoulu
Yle / Anu Rummukainen

Tekniikan tohtori Juhani Pirinen ehdottaa, että väestökadosta kärsiviin pieniin kuntiin rakennettaisiin jatkossa pelkästään parakkikouluja ja -päiväkoteja.

– Parakit olisivat muokattavissa, ja ne olisi helppo purkaa tai pienentää paikoissa, joissa tarve koko ajan vähenee, kuntotutkimuksia ja sisäilmaselvityksiä tekevän FCG:n toimialajohtajana toimiva Pirinen sanoo.

Pirisen mukaan hyvin suunniteltu parakkikokonaisuus ei toiminnallisuudessa ja mukavuudessa juurikaan häviä kiinteälle rakennukselle. Kiinteä koulurakennus ei hänen mielestään välttämättä ole taloudellisesti järkevin ratkaisu paikkakunnalle, josta muuttoliike vie poispäin.

– Kuntaan, josta kaikki lähtevät pois, ei kannata rakentaa mielettömän kokoisia, spektaakkelimaisia kouluja.

Päiväkoti voitaisiin muuttaa ajan myötä vanhustenosastoksi.

Juhani Pirinen

Toinen vaihtoehto olisi rakentaa eräänlaisia monitoimitaloja, jotka olisivat helposti muokattavissa eri kohderyhmien käyttöön.

– Esimerkiksi päiväkoti voitaisiin muuttaa ajan myötä vanhustenosastoksi.

Ehdotuksen taustalla on monien iäkkäiden koulujen purkutarve ja se, ettei osalla kunnista ole rahaa uuden koulun rakentamiseen.

Hometalosairaus – onko sitä vai ei?

Yle kertoi eilen uudesta Käypä hoito -suosituksesta, joka pyrkii yhdenmukaistamaan kosteus- ja homevaurioista oireilevien potilaiden hoitokäytännöt. Pirinen kummastelee suosituksen teesiä, jonka mukaan erityistä "hometalosairautta" ei ole olemassa.

– Mielenkiintoinen toteamus, kun asiaa ei oikeasti ole edes kunnolla tutkittu. Ainakaan Suomessa ei ole tehty yhtään tutkimusta, jossa rakennuksen todelliset vauriot olisi kaivettu esiin ja niitä vertailtu yksilötason oireisiin. Jos on tehty, niin hyvin se on salattu, koska en ole sitä nähnyt.

Pirisen mukaan oireita aiheuttavissa rakennuksissa on yleensä pitkäaikaisia, rakenteiden sisässä piileviä vaurioita, joiden tutkiminen ei ole juurikaan kuulunut esimerkiksi kansallisten terveyslaitosten selvitysten agendalle.

– Myös kaikki allergiasairaalan aikanaan julkaisemat selvitykset jättivät nämä huomioimatta kokonaan, koska sairaanhoitajat eivät osanneet niitä tutkia.

Jos tutkimus on tehty, niin hyvin se on salattu.

Juhani Pirinen

Pirisen mielestä on kuitenkin hyvä, että Käypähoito-suositukset on tehty.

– Toivottavasti sisäilmasta oireilevat saavat niiden kautta apua elämäänsä.

Oma, kansallinen ohjelma tarpeen

Pirisen mielestä homeongelman ratkaisuun tarvittaisiin oma kansallinen ohjelmansa, koska valtio on lopettanut koulurakentamisen tukemisen kokonaan. Nyt jokainen kunta puuhastelee yksin ilman taloudellisia resursseja ja monialaista osaamista. Silloin esitykset jäävät väkisinkin vähän keskeneräisiksi.

– Edessä on jälleenrakentamisen kausi, ei tämä homeongelma muuten ratkea. Julkisessa rakentamisessa vaaditaan ajattelun muutosta. Se tarvitsee voimakasta ohjausta ja jämerää otetta valtiovallalta.

Pirinen pelkää, että ilman kansallista korjausohjelmaa yhteiskunta alkaa eriarvoistua.

– Muuttovoittoiset kunnat saavat koulunsa ja päiväkotinsa korjattua kymmenen vuoden tähtäimellä, ja niissä on jo aika hyvät toimenpideohjelmat menossa. Muissa tapahtuu juuri päinvastoin. Korjaus vain pitkittyy, ja se eriarvoistaa yhteiskuntaa hirveän paljon.