1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. työttömyys

Lex Lindström vaikuttaisi Lapissa lähinnä Rovaniemellä

Tämän hetkisten tietojen perusteella Lex Lindströmin avulla eläkkeelle pääsee korkeintaan 180 lappilaista, joista lähes puolet asuu Rovaniemellä.

Kuva: Marja Väänänen / Yle

Lex Lindström eli yli 60-vuotiaiden vähintään viisi vuotta työttömänä olleiden päästäminen eläkkeelle koskee kenties yllättävänkin harvaa lappilaista. Työ- ja oikeusministeri Jari Lindströmin mukaan nimetyn lain on arvioitu vaikuttavan koko maassa noin 5 000 työttömään. Lapissa sen avulla eläkkeelle on pääsemässä noin 180 henkilöä.

Lapin TE-toimiston johtaja Marja Perälä pitää iäkkäiden pitkäaikaistyöttömien vähäistä määrää positiivisena yllätyksenä. On kuitenkin vaikea sanoa, miksi on näin, kun työttömyys on kuitenkin Lappia koetellut.

– En löydä asialle mitään suoraa selitystä. Mutta kun on tutkittu ja analysoitu, niin työllistymistä tapahtuu kaikissa ikäluokissa. Työllistyminen ei ole kiinni yksin iästä, Perälä sanoo.

– Ikää enemmän voi vaikuttaa esimerkiksi paikkakunta, jossa hän henkilö asuu. Lisäksi voi vaikuttaa se, kuinka valmis hän on liikkumaan ammatillisesti ja alueellisesti. Myös terveyteen liittyvät asiat voivat vaikuttaa työllistymiseen, Perälä jatkaa.

Noin puolet asuvat Rovaniemellä

Kemi-Tornio - seutukunnalla eläkkeelle mahdollisesti pääseviä työttömiä on vain noin 30. Kemissä heitä on noin 10 ja Torniossa noin 15. Itä-Lapissa heitä on noin 25. Tornionlaakson luku on niin pieni, että sitä ei voi kertoa julkisuuteen.

Meidän asiakastietojärjestelmämme perustuu pitkälti asiakkaiden ilmoituksiin.

Marja Perälä

Rovaniemen tilanne on täysin poikkeava muuhun Lappiin verrattuna. Rovaniemen seutukunnassa Lex Lindström on koskemassa vajaata 90 henkilöä, joista lähes kaikki asuvat Rovaniemellä. Määrä on siis noin puolet kaikista vähintään viisi vuotta työttömänä olleista yli 60-vuotiaista.

– Valitettavasti en osaa antaa tähän selitystä, mutta tietenkin Rovaniemellä volyymit ovat aina suurimmat.

"Kela-sakoista" voi tulla säästöä

Tällä hetkellä kunnat maksavat pitkäaikaistyöttömän työmarkkinatuesta puolet niin kutsuttuina "Kela-sakkoina". Mitä enemmän tällaisia työttömiä pääsee eläkkeelle, sitä enemmän kunnat voivat säästää työmarkkinatuen maksuosuuden kustannuksista.

Yli 60-vuotiaat vähintään viisi vuotta työttömänä olleet eivät kuitenkaan välttämätttä ole pudonneet työmarkkinatuelle.

– Siellä voi olla myös henkilöitä jotkaa saavat ansiosidonnaista päivärahaa tai Kelan maksamaa työttömyyspäivärahaa. Iäkkäillä työttömillä voi olla niin sanottu lisäpäiväoikeus eli he saavat päivärahaansa eläköitymiseen asti. Näin he eivät tule työmarkkinatuen eivätkä kunnan maksuvelvollisuuden piiriin, Perälä kertoo.

Kunnan yhdestä työttömästä maksama Kela-sakko on vuodessa yli 4 000 euroa. Teoriassa Rovaniemi voisi saada Lex Lindströmistä yli 300 000 euron säästön.

Tarkennuksia odotellaan vielä

Tässä vaiheessa määrää voidaan arvioida vain julkisuudessa olleiden kahden kriteerin eli iän ja työttömyyden keston perusteella.

– Myös näiden asiakkaiden joukossa voi olla henkilöitä, jotka ovat jo työllistyneet tai poistuneet työmarkkinoilta. Meidän asiakastietojärjestelmämme perustuu pitkälti asiakkaiden ilmoituksiin. On tyypillistä että asiakas ilmoittaa työllistymisestään tai eläköitymisestään maksajalle, mutta tieto ei tavoita TE-toimistoa, Perälä kuvaa.

Tietojen puuttumisen perusteella Lex Lindström saattaa siis koskea vielä harvempia lappilaisia. Toisaalta kriteereitä voidaan tarkentaa niin, että eläkkeelle pääseviä onkin enemmän.

– Työttömyyden määrittelyyn voi tulla muutoksia. Edellytetäänkö yhtäjaksoista työttömyyttä? Voidaanko sairauslomia rinnastaa työttömyyteen? Tämän tyyppisiä kysymyksiä on vielä ilmassa ja ne vaikeuttavat kohderyhmän laajuuden määrittämistä, Perälä toteaa.