1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. poro

Kova päätös vei porot kirkonkylän puutarhoista – oikeus miettii päätöksen laillisuutta

Porot mellastivat Hyrynsalmen kirkonkylän puutarhoissa niin, että kunnanhallitus päätti kieltää porojen laidunnuksen taajamassa. Lain vastainen päätös, älähtivät poromiehet heti.

Lain mukaan vain kahdella kotileäimellä on Suomessa vapaa laidunnusoikeus - poroilla poronhoitoalueella ja mehiläisillä. Kuva: Sauli Antikainen / Yle

– Paine tuli asukkaiden ja tontinomistajien suunnalta, että jotain pitää tehdä, jokin muutos pitää saada aikaan, kertaa Hyrynsalmen kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Kemppainen keväällisiä tapahtumia.

Kyse on Hyrynsalmen kunnan keskustassa laiduntavista poroista. Asukkaat kokivat hyvin häiritsevänä, kun porot laidunsivat ihmisten puutarhoissa. Muutosta ei tuntunut tulevan. Vahingoista on keskusteltu kovastikin muun muassa Poronhoitoon ei ole edellytyksiä eteläisellä poronhoitoalueella -Facebook-ryhmässä.

Paliskunta kuuntelee nyt herkemmällä korvalla viestejä.

Matti Heikkinen

Kunta teki keväällä radikaalin päätöksen – kunnanhallitus yksiselitteisesti kielsi porojen laidunnuksen (siirryt toiseen palveluun) rajatulla kunnan taajama-alueella.

Paikallinen paliskunta ja Paliskuntain yhdistys (siirryt toiseen palveluun) reagoivat välittömästi ja vaativat päätöksen kumoamista (siirryt toiseen palveluun) lainvastaisena. Poronhoitolain mukaan poroilla on vapaa laidunnusoikeus poronhoitoalueella, eikä siitä ole rajattu taajamia pois.

Kunnanhallitus ei suostunut päätöstä kumoamaan. (siirryt toiseen palveluun) Se perusteli sitä sillä, että kyseessä on ”juridisesti tahdonilmaus”. Kunnanhallituksen päätöksen perusteella ei ole mahdollisuutta vaatia korvauksia tai toimenpiteitä porohoitolain vastaisesti.

Elokuussa Hallan paliskunta ja Paliskuntain yhdistys veivät päätöksen hallinto-oikeuteen. Kunta perustelee hallinto-oikeudelle (siirryt toiseen palveluun) päätöksen pitämistä voimassa sillä, että se "ei anna nykylainsäädännön puitteissa mahdollisuutta rajoittaa tai sanktioida porojen laiduntamista taajama-alueella."

Ministeriöön on tullut aiempaa enemmän postia aiheesta.

Tanja Viljanen

Päätös siitä, onko kunnanhallituksen laidunnuskielto tahdonilmaus vai laiton päätös tulee hallinto-oikeudesta aikanaan.

Matti Kemppainen on kuitenkin tyytyväinen – porojen tekemät vahingot ovat kirkonkylällä vähentyneet.

– Paliskunta kuuntelee nyt herkemmällä korvalla viestejä. Ongelmaporojen tekemisiin on puututtu vakavasti ja tarmokkaasti. Toivottavasti tilanne jatkuu tällaisena, toteaa Heikkinen.

Kainuussa poronhoitoalueeseen (siirryt toiseen palveluun) kuuluu Hyrynsalmen lisäksi Suomussalmi ja Puolangan pohjoisosa.  Samalla ne ovat koko poronhoitoalueen eteläisimmät alueet.

Kirjallinen kysymys eduskunnalle

Porovahingoista on tehty myös kirjallinen kysymys (siirryt toiseen palveluun) eduskunnalle. Allekirjoittajien, oululaisen Ville Vähämäen (ps.) ja kajaanilaisen Eero Suutarin (kok.) mukaan heille tulee viestejä, että porovahingot ovat yleisiä puutarhoissa, pihoilla ja lasten leikkipaikoilla.

Kansanedustajat ihmettelevät kysymyksessään, miksi lain hengen mukainen korvaus- ja estämisvastuu ei toteudu. Lain mukaan paliskunta on velvollinen rakentamaan aidan muun muassa viljelysten, pihojen ja vakituisten asuntojen suojaamiseksi poroilta. Lisäksi he haluavat tietää, mihin toimiin hallitus ryhtyy, että lain henki aitaamisvelvollisuudesta ja vahingonkorvauksista toteutuisi.

Ministeriössäkin mietitään, mitä tehdä

– Ministeriöön on tullut aiempaa enemmän postia aiheesta, sanoo maa- ja metsätalousministeriön oikeudellisen osaston päällikkö Tanja Viljanen.

Posti tuo enimmäkseen poronhoitolain uudistamisvaatimuksia, sanoo Viljanen.

– Niihin perehdytään ja ministeriön johdon kanssa katsotaan, ovatko muutokset tarpeellisia ja jos on, niin minkälaiset. Mitään aikataulua ei kyllä tällä asialla vielä ole olemassa, sanoo Viljanen.