1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Kuka puuttuu, kun hoitohenkilöstö pahoinpitelee? – Malmin sairaalan pahoinpitelyt olivat vähällä jäädä pimentoon

Suomessa potilasturvallisuuden vaarantumisesta ei lain mukaan ole pakko ilmoittaa viranomaisille. Valvirassa uskotaan, että asiasta keskustellaan tulevaisuudessa.

Kotimaan uutiset
Potilashuone Malmin päivystyssairaalassa.
Malmin sairaala sai uudet remontoidut tilat vuonna 2014.Yle

Valviran mukaan Suomessa olisi hyvä avata keskustelu lakisääteisestä ilmoitusvelvollisuudesta viranomaisille, jos potilasturvallisuus vaarantuu. Malmin sairaalan päivystyksessä tapahtuneet potilaisiin kohdistuneet pahoinpitelyt olivat vähällä jäädä pimentoon, koska ilmoitusta ei tehty. Pahoinpitelyistä kertoi ensin Helsingin Sanomat. (siirryt toiseen palveluun)

Malmin päivystystoimintojen johtajaylilääkäri Mia Laihon mukaan päivystyksessä syksyllä 2015 ja alkukeväällä 2016 tapahtuneet pahoinpitelyt ovat yksittäistapauksia, jotka eivät liity toisiinsa. Hoitohenkilöstön päihtyneisiin asiakkaisiin kohdistama väkivalta ei hänen mielestään ollut vakavaa.

– Hetkellinen maltin menetys potilastilanteessa, jossa asiakas on ollut päihtyneenä hoitotilanteessa. Siinä on käyty käsiksi asiakkaaseen. Käsitykseni mukaan se ei ollut suurta väkivaltaa, mutta on kuitenkin käyty kiinni asiakkaaseen, muun muassa revitty hiuksista. Toisen kohdalla oli myös läimäytetty otsalle.

Aina voi ilmoittaa, siitä ei ole mitään haittaa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuollon ylitarkastaja Aino Mäkitalo

Nollatoleranssi väkivaltaan

Laihon mukaan pahoinpitelyt eivät tapahtuneet sellaisissa tilanteissa, joissa henkilöstö olisi joutunut puolustamaan itseään. Tapahtumat tulivat pian sairaalan johdon tietoon muun henkilökunnan kertomusten kautta ja molemmat työntekijät irtisanottiin. He olivat pitkäaikaisia työntekijöitä, joilla oli nuhteeton tausta.

– Helsingin kaupungilla on nollatoleranssi kaikkeen fyysiseen väkivaltaan, vaikka se olisi lievääkin. Käytännössä se johtaa irtisanomiseen, Laiho sanoo.

Malmin sairaalasta ei kuitenkaan tehty ilmoitusta terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille eli Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tai Valviralle.

– Meillä oli mukana prosessissa Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstöhallinto-osasto sekä lakimiehet. Silloin on arvioitu, että tilanne ei ollut sellainen, että kynnys Valviralle ilmoittamiseen ylittyisi.

Ilmoitusta ei ole pakko tehdä

Valviran lääkintöneuvoksen Markus Henrikssonin mukaan sairaaloilla on oikeus tehdä ilmoitus potilasturvallisuuden vaarantumisesta, mutta kaikissa tapauksissa niillä ei ole velvollisuutta ilmoituksen tekemiseen. Laki velvoittaa omavalvontaan, mutta valvontaviromaisille ilmoitusta ei ole pakko tehdä, jos toimija arvioi hoitaneensa tilanteen niin, että potilasturvallisuus ei vaarannu enää jatkossa.

Sellainen henkilö, jonka kohdalla tapahtuu niin vakava maltin menettäminen, että hän on selvästi väkivaltainen potilaalle, ei sovellu ainakaan sellaiseen potilastyöhön, jossa asia on tapahtunut.

Valviran lääkintöneuvos Markus Henriksson

– Meillä ei ole systemaattista lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta. Tapaukset täytyy aina arvioida tapauskohtaisesti.

Ruotsin lainsäädännössä vaikuttavat lex Mariaksi ja lex Saraksi kutsutut lait, joissa on säädetty ilmoitusvelvollisuudesta viranomaisille.

– Siellä on keskeistä, että viranomaisten on saatava tietää, mihin toimiin sairaala on ryhtynyt, kun tapaus on tullut ilmi. Suomessa ei ole vielä harkittu vastaavan ilmoitusvelvollisuuden säätämistä, mutta tästä tullaan varmasti keskustelemaan.

Valvira saa tyypillisesti ilmoituksia tilanteista, joissa epäillään, että esimerkiksi irtisanottu työntekijä voi vaarantaa potilaiden turvallisuuden seuraavassa työpaikassaan.

Henrikssonin mukaan Suomessa on kuitenkin tultu aiempaa avoimemmaksi potilasturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

– Tässä on tärkeää kuunnella myös potilas- ja asiakaspalautetta yhtenä informaatiolähteenä.

Myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston terveydenhuollon ylitarkastaja Aino Mäkitalo kannustaa ilmoituksen tekemiseen matalalla kynnyksellä.

– Aina voi ilmoittaa, siitä ei ole mitään haittaa.

Henkilöstön tekemät pahoinpitelyt ovat poikkeuksellisia

Valvira on saanut jälkikäteen Helsingin kaupungin selvityksen Malmin sairaalan pahoinpitelyistä ja niiden jälkeisistä toimenpiteistä. Henrikssonin mukaan kaupungin omavalvonta on tiukkaa. Hän ei ota kantaa yksittäisten työntekijöiden irtisanomisiin, mutta pitää kaupungin linjaa yleisellä tasolla oikeana.

Päivystys on haasteellinen paikka. Täällä on paljon potilaskontakteja ja erilaisia vuorovaikutustilanteita. Tietynlaista stressiä pitää pystyä sietämään.

Malmin päivystystoimintojen johtajaylilääkäri Mia Laiho

– Sellainen henkilö, jonka kohdalla tapahtuu niin vakava maltin menettäminen, että hän on selvästi väkivaltainen potilaalle, ei sovellu ainakaan sellaiseen potilastyöhön, jossa asia on tapahtunut.

Malmin sairaalan päivystyksen johtajaylilääkäri Mia Laiho ei muista, että hänen uransa aikana olisi aiemmin sattunut mitään hoitohenkilöstön tekemiä pahoinpitelyjä vastaavia tapauksia.

Myös Henrikssonin mukaan suurin osa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevistä ihmisistä soveltuu alalle, mutta vaativassa työssä tapahtuu myös epäasiallista käytöstä.

– On harvinaista, että ammattihenkilö käy potilaaseen käsiksi niin, että voidaan puhua väkivallasta.

Pahoinpitelyn tekijät voivat jatkaa alalla, mutta eri tehtävissä

Nyt Valvira tekee omaa arviotaan Helsingin kaupungin menettelystä. Henriksson ei lähde vielä spekuloimaan sen lopputulosta.

Laihon mielestä on hyvä, että asiaa tutkitaan edelleen.

– Voimme tarkistaa kaupungin omia ohjeistuksia, jos Valvira katsoo, että meidän olisi pitänyt tehdä ilmoitus heille. Uskon, että tästä on hyötyä myös muille sosiaali- ja terveysalan toimijoille, kun saadaan linjausta siitä, millaisissa asioissa ilmoituskynnys ylittyy.

Laiho uskoo, että irtisanotut henkilöt voivat yhä työskennellä sosiaali- ja terveysalalla, vaikka he eivät sovellu Malmin sairaalan päivystyksen kaltaisiin olosuhteisiin. Hänen mukaansa irtisanotut ymmärsivät tämän itsekin.

– Päivystys on haasteellinen paikka. Täällä on paljon potilaskontakteja ja erilaisia vuorovaikutustilanteita. Tietynlaista stressiä pitää pystyä sietämään.