Taloyhtiö aikoo myydä ylijäämälämpönsä Tampereen sähkölaitokselle

Taloyhtiöt voivat tulevaisuudessa saada laskujen ohella myös rahaa energialaitokselta. Tamperelaistaloyhtiössä huomattiin kesällä, että lämpöä kertyy yli tarpeiden ja paikallinen sähkölaitos tuli apuun.

Tampere
Pohjolankadun hallituksen pj Pertti Vesterinenlämmön talteenottolaitteiston edessä
Pertti Vesterisen johtama taloyhtiö tuottaa pian lämpöä muillekin.Kai Pohjanen / Yle

Taloyhtiöt voivat jatkossa myös saada rahaa energialaitokselta. Tamperelaistaloyhtiössä on tehty alustava sopimus lämmönmyynnistä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa.

Pohjolankadun taloyhtiössä leikattiin energialaskusta reilusti jo aiemmin, kun sen katolle lisättiin aurinkopaneeleja, poistoilmasta alettiin ottaa lämpö talteen ja esimerkiksi ovet tiivistettiin.

Meidän puolelta on tähän valmiudet.  Aikataulun määrittävät kiinteistöön tehtävät toimenpiteet ja investoinnit.

Pasi Muurinen

Yhtiössä huomattiin kesällä, että lämpöä kertyy yli tarpeiden ja sähkölaitos tuli apuun, kertoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Vesterinen.

– Se valtava energiamäärä, mitä saamme maasta, auringosta ja sitten tämä lämmön talteenotto poistoilmasta, se on oikeastaan tulevaisuutta.

Jos yhtiökokous hyväksyy, yhtiöön otetaan maalämpö ja lämpöä kerätään myös viemäristä. Ylimääräistä lämpöä jäisi näin talteen 200 Megawattia vuodessa, josta kertyisi noin 15 000 euron myyntitulot.

"Kokeillaan jotain ihan uutta"

Tampereen Sähkölaitoksella ylijäämälämmön ostomahdollisuutta pidetään mielenkiintoisena kokeiluna ja asiakkuuksista vastaavan johtajan Pasi Muurisen mukaan hankkeessa ollaan innolla mukana.

Lämmön talteenottolaitteisto Pohjolankadun kiinteistössä
Lämmön talteenottolaitteisto Pohjolankadun kiinteistössäKai Pohjanen / Yle

Muurinen katsoo, että kiinteistön näkökulmasta katsoen ylijäämälämmön myynti voi parhaimmillaan olla merkittävä asia.

– Kaksisuuntaisella kaukolämmöllä voidaan myydä energiayhtiölle isokin määrä lämpöä, jos myös kylmimpään aikaan ostetaan lämpöä.

Onnistuminen kokeiluhankkeessa voi tuoda vaikutuksia laajemminkin, uskoo Pasi Muurinen.

Aika näyttää, miten teknologia kehittyy ja millaiset hinnoittelu- ja liiketoimintamallit tähän liittyen rakennetaan.

Pasi Muurinen

– Jos saadaan vastaavia hankkeita enemmän ja sitä kautta isompikin vaikuttavuus. On hyvä asia, jos saadaan ylijäämälämpö talteen ja sitä kautta parannetaan energiatehokkuutta.

Pienten energiaverkosto

Tulevaisuutta voisi olla esimerkiksi pienten lämmöntuottajien eli taloyhtiöiden energiaverkosto, joka osaltaan paikkaisi Suomen lämmön tarvetta, sanoo Muurinen.

– On se mahdollista, tässä ollaan kokeilemassa jotain ihan uutta. Aika näyttää, miten teknologia kehittyy ja millaiset hinnoittelu- ja liiketoimintamallit tähän liittyen rakennetaan ja mahdollistetaan.

Se valtava energiamäärä, mitä saamme maasta, auringosta ja sitten tämä lämmön talteenotto poistoilmasta, se on oikeastaan tulevaisuutta.

Pertti Vesterinen

Pasi Muurisen mielestä Pohjolankadun taloyhtiön suunnitelma ottaa lämpöä talteen myös viemäriverkostosta eli siitä vedestä, joka lähtee taloyhtiöstä poispäin vaikuttaa mielenkiintoiselta.

– Lämpö saadaan talteen heti sieltä, missä se syntyy ja on vielä lämpimänä lähdössä viemäriverkostoon. Sitä kannattaa tutkia. Toki on olemassa sovellutuksia, missä lämpö otetaan talteen vasta jätevedenpuhdistamolla puhdistetusta vedestä.

Myynti alkuun jo ensi vuonna?

Jos taloyhtiön yhtiökokous päättää hankkeesta, lämmön myynti voi käynnistyä jo ensi vuonna, arvioi Pasi Muurinen.

– Meidän puolelta on tähän valmiudet. Isomman aikataulun määrittävät kiinteistöön tehtävät toimenpiteet ja investoinnit, jotta lämmön myynti on mahdollista. Kyllä uskoisin, että jo ensi vuoden aikana on tehtävissä.

Pohjolankadun kiinteistö Tampereella
Kai Pohjanen / Yle

Asiakkuuksista vastaava johtaja Pasi Muurisen mukaan Tampereen Sähkölaitos haluaa olla energia-alalla kehityksen kärkijoukoissa.

– Me haluamme olla mukana kehittämässä niin sähkömarkkinoita kuin lämmitysmarkkinoitakin, olla aktiivinen peluri siellä. Meillä on tällaisessa kaksisuuntaisessa kaukolämmitysliiketoiminnassa merkittävä rooli, meidän pitää se mahdollistaa, jotta se ylipäätään voidaan tehdä.