1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. simpukat

Uhanlainen raakku sinnittelee vielä Karvianjoessa

Kesän sukelluksissa Karvianjoesta löydettiin yli sata elävää jokihelmisimpukaka eli raakkua. Vanhojen raakkujen joukossa oli myös yksi nuorempi yksilö.

Kuva: Yle

Erittäin uhanalainen jokihelmisimpukka eli raakku sinnittelee vielä Karvianjoessa. Ely-keskus on selvittänyt simpukkalajien esiintymistä muutamissa joissa.

Kesän sukelluksissa Karvianjoesta löytyi yli sata elävää raakkua ja runsaasti raakun kuoria.  Sen sijaan raakku näyttää kadonneen Salon Kiskonjoen lajistosta.

Karvianjoen arvokkaita koskialueita ehdittiin kesän aikana kartoittaa puolen kilometrin matkalta. Suurin osa löydetyistä raakuista oli melko vanhoja, pituudeltaan 12-15 senttimetriä pitkiä. Myös yksi nuorempi , kuusi senttimetriä pitkä ja 10-20 vuotta vanha raakku löytyi.  Raakku voi elää yli 200 vuoden ikäiseksi.

Raakku tarvitsee hyvän lohikannan

Raakun glokidio-toukka elää taimenissa ja lohissa. Lajin selviäminen edellyttää lohikalojen hyvää tilaa joissa. Karvianjoen raakkukanta yritetään pelastaa keräämällä joesta sen toukkia ja kasvattamalla niitä herkän nuoruusvaiheen yli laboratoriossa. Tämän jälkeen raakut voisi palauttaa Karvianjokeen.

Raakkukannan selvittäminen on osa Suomen kaikkien aikojen suurinta EU-LIFE- hanketta, jolla yritetään parantaa sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta.