Lemmenjoki on alkanut kirkastua

Puskuäytsiltä ei tule Lemmenjokeen enää sameaa vettä. Samentumaa on yhä havaittavissa alempana Lemmenjoella.

Inari
Leammi álbmotmeahcci.
Lemmenjoen vartta Inarissa (arkistokuva)Inger-Elle Suoninen/ Yle Sápmi

Lapin ely-keskus kävi uusintatarkastusmatkalla Lemmenjoella keskiviikkona. Tarkastuksessa todettiin Puskuäytsiltä aikaisemmin tulleen samentuman loppuneen lähes kokonaan. Toiminnanharjoittaja ilmoitti huuhdontakauden päättyvän tällä viikolla.

Morgamjärvellä Kultasatamassa vesi oli ely-keskuksen mukaan silmämääräisesti arvioituna selkeästi kirkastunut aikaisemmasta tilanteesta. Samentumaa oli kuitenkin yhä havaittavissa alempana Lemmenjoella. Tämä johtuu erittäin hienojakoisen maa-aineksen hitaasta laskeutumisesta ja veden pitkästä viipymästä joessa.

Ely-keskus otti tarkastuksen yhteydessä vesinäytteet Puskuäytsistä ja neljästä eri pisteestä Lemmenjoen alajuoksulta. Näytteiden tulokset valmistuvat viimeistään lokakuun ensimmäisellä viikolla.