Giellagáldun koltansaamenkieliselle työntekijälle ei löytynyt sijaista

Saamelaiskäräjien Giellagáldu -hankkeelle ei ole löytynyt koltansaamenkielisen työntekijän sijaista määräaikaan mennessä.

Sápmi
Marko Marjomaa
Vesa Toppari / Yle Sápmi

Saamelaiskäräjien Giellagáldu (Kielikaltio) -hankkeelle ei ole löytynyt koltansaamenkielisen työntekijän sijaista.

Määräaikaan mennessä ei saapunut ainuttakaan hakemusta.

Giellagáldun projektipäällikkö Marko Marjomaa kertoo, että syynä on kieltäosaavien ihmisten puute.

– Yksi syy on se, että yksinkertaisesti ei vain ole niin paljoa kielitaidon omaavia ihmisiä, jotka voisivat hakea työhön. Tai sellaisia ihmisiä, keillä olisi osaamista tähän työhön, kertoo Marjomaa.

Sijaisen etsimistä jatketaan

Giellagáldu aikoo edelleen jatkaa sijaisen etsimistä koltansaamen kielityöntekijän työhön.

Marjomaa uskoo, että viransijaisuus laitetaan uudelleen hakuun.

– Olisi todella tärkeää, että tähän työhön löytyisi kielityöntekijä. Uskon, että laitamme työn edelleen hakuun. Minä tietysti toivon, että joku hakisi tähän työhön. Kuka tahansa, jolla on kiinnostusta tällaiseen kielityöhön voi ottaa yhteyttä, jotta voimme keskustella työstä enemmän.

Projektipäällikkö Marko Marjomaan mukaan kolttien kielitilanne on kehittynyt paljon vuosien mittaan.

– Tällä hetkellä koltansaamea voi lukea Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa ja näen, että sen takia kielen tulevaisuus on todella hyvä. Jos kieli kehittyy näinkin nopeasti, niin kyllä minun mielestäni kielellä on hyvä tulevaisuus, sanoo Marjomaa.

Työnä koltansaamen kielenhuolto ja -kehitys

Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (Suomen, Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien yhteistyöelin) aloitti lokakuussa 2015 yhteispohjoismaisen saamen kielen ammatti- ja resurssikeskuksen Sámi Giellagáldun jatkohankkeen.

Hankkeen päärahoittaja on EU:n Interreg Pohjoinen -ohjelma ja hanke jatkuu vuoteen 2018 saakka.

Koltansaamen kielityöntekijän tehtäviin kuuluvat kielenhuolto, kielenkehittäminen, terminologiatyö, normitus ja tiedotus- ja neuvontatyö.

Työn kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Hankkeeseen haetaan ensisijaisesti henkilöä, jolla on saame äidinkielenä tai vastaava kielitaito.