Savonia menettämässä palopäällystökoulutuksen, mutta: "Nyt on selkeästi linjattu, että koulutus säilyy Kuopiossa"

Palopäällystökoulutus on siirtymässä hallinnollisesti Tampereella toimivan Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle, mutta käytännön koulutus tapahtuu jatkossakin Pelastusopistolla Kuopiossa.

Pelastusopisto
Sammutinleikkuri koekäytössä Pelastusopistolla Kuopiossa.
Palopäällystön käytännön koulutus tapahtuu jatkossakin Kuopiossa Pelastusopistolla.Juha Korhonen / Yle

Palopäällystökoulutuksen siirto Kuopiosta Savonia-ammattikorkeakoululta Tampereella toimivan Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle on varmistumassa. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina ja muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuodenvaihteessa.

Kyseessä on hallinnollinen muutos, mutta Kuopiossa toimiva Pelastusopisto toteuttaa jatkossakin palopäällystön koulutuksen. Pelastusopiston rehtori Mervi Parviainen on tyytyväinen siihen, että koulutus pysyy jatkossakin Kuopiossa.

– Olen olosuhteisiin nähden tyytyväinen, kiitos sisäministeri Risikon vahvan otteen. Me ollaan saatu linjaukset, joiden kanssa voidaan elää. Nyt on selkeästi linjattu paperilla, että koulutus säilyy Kuopiossa, Parviainen kiittelee.

Palopäällystökoulutuksen aloittaa vuosittain noin 30–40 opiskelijaa. Valmistuneista suurin osa työskentelee pelastuslaitoksilla päällystöviroissa.

Siirtymäaikaa ollaan antamassa vuoteen 2023 saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että jo opintonsa Savonia-ammattikorkeakoulussa aloittaneet palopäällystöopiskelijat voivat saattaa opintonsa loppuun saman oppilaitoksen alaisuudessa.

– Siihen asti meillä tulee olemaan kahden oppilaitoksen opiskelijoita, Parviainen sanoo.

Tutkintonimike ei ole jatkossa insinööri

Uudistuksessa palopäällystön tutkintonimike kuitenkin vaihtuu. Savonia-ammattikorkeakoululla nimike on ollut insinööri (AMK), mutta se vaihtuu varmuudella toiseksi. Uusi nimike ei kuitenkaan vielä ole tiedossa.

Sisäministeriön mukaan koulutuksen rahoituksen turvaaminen on helpompaa, kun palopäällystökoulutus siirtyy ministeriön omalle hallinnonalalle. Taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön vaatimat säästöt ammattikorkeakouluilta. Myös Poliisiammattikorkeakoulun ja Pelastusopiston tiiviimpi yhteistyö tuo sisäministeriön mukaan synergiaetuja.

Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgrén oli asiaa selvittäneen työryhmän jäsen ja jätti jo selvitysvaiheessa ehdotukseen Savonian puolesta eriävän mielipiteen. Hän toivoo, että siirtopäätös ei heikentäisi Kuopion seudun vahvaa turvallisuusalan keskittymää, johon kuuluvat muun muassa Pelastusopisto ja Kriisinhallintakeskus.

Hän sanoo ymmärtävänsä, että turvallisuusalan koulutusta voidaan koota sisäministeriön alaisuuteen mutta toisaalta hän myös ihmettelee, eikö säästöpaineita ole muillakin hallinnonaloilla kuin opetus- ja kulttuuriministeriössä.

– Jos hallitus katsoo, että sisäministeriön alalla ei ole säästötarvetta, niin sepäs on merkillistä, Vidgrén toteaa.