Arvio vastaanottokuluista petti taas – rahaa tarvitaan rutkasti lisää

Turvapaikanhakijoiden Suomessa viettämä aika on venynyt ennakoitua pidemmäksi eivätkä vastaanottokeskukset ole tyhjentyneet odotetulla tavalla.

turvapaikanhakijat
Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus kuvattuna ulko-oven edustalta.
Aikuisten ja perheiden vastaanottokeskusia on toiminnassa vielä runsaat sata.Toni Määttä / Yle

Arviot turvapaikanhakijoiden vastaanotosta aiheutuvista kuluista ovat menneet pahasti pieleen. Ennakoitua suuremman joukon viipyminen maassa odotettua pidempään aiheuttaa valtiolle loppuvuodesta vielä 110 miljoonan euron lisälaskun. Vastaanoton kulut nousevat tänä vuonna vähintään 530 miljoonaan euroon, ja summa voi nousta vielä tästäkin.

Suomessa asuvien turvapaikanhakijoiden määrän ennustaminen on osoittautunut hankalaksi. Vielä alkuvuodesta sisäministeriö arvioi, että heitä olisi vuoden lopussa runsaat kuusituhatta. Keväällä arvio nostettiin noin kymmenen tuhanteen. Lisärahaa varattiiin jo tuolloin 130 miljoona euroa.

Myös kevään arvio on osoittautunut liian matalaksi. Määrärahat ovat huvenneet niin, että elokuun lopussa niistä oli jäljellä enää kymmenesosa.

Nyt turvapaikanhakijoiden määrän ennakoidaan olevan joulukuussa noin 20 000 eivätkä vastaanottotoimintaan suunnitellut säästöt ole toteutuneet toivotulla tavalla. Loppuvuoden 110 miljoonan euron rahavajetta paikataan syksyn lisäbudjetissa.

Vastaanottokeskusten kulut ovat turvapaikanhausta aiheutuva suurin yksittäinen menoerä.

Vastaanottokeskuksissa odotetaan puolitoista vuotta

Turvapaikanhakijat viipyvät maassa odotettua pidempään, sillä Maahanmuuttovirasto ei ole pystynyt tekemään päätöksiä toivotulla vauhdilla. Alkuvuoden jälkeen myös rauenneiden hakemusten määrä on vähentynyt tuntuvasti. Yhä useampi turvapaikahakija on saanut kielteisen päätöksen ja valittanut siitä.

Sisäministeriö arvioikin, että turvapaikanhakijat ovat vastaanoton piirissä puolitoista vuotta aiemman noin seitsemän kuukauden sijasta.

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottokulujen arvioidaan nousevan tänä vuonna runsaaseen 530 miljoonaa euroon. Summa on yli nelinkertainen viime vuoteen verrattuna.

Kulut voivat nousta vielä tätäkin suuremmiksi, jos väen väheneminen vastaanottokeskuksista hidastuu entisestään.

Tähän vaikuttavat muun muassa valitusten käsittelyajat hallintotuomioistuimissa, kielteisen päätöksen saaneiden palauttamisen nopeus ja vapaaehtoisesti palaavien määrä.

Turvapaikanhakijoita on nyt noin 24 000. Vastaanottokeskuksia on toiminnassa runsaat sata ja alaikäisyksiköitä noin 70.