Hyppää sisältöön

Luonnonvarakeskus tutkii: Missä kunnossa porojen laitumet ovat?

Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää, missä kunnossa porojen laitumet ovat. Laitumet inventoidaan kymmenen vuoden välein osana porotalouden tutkimustyötä.

Porot odottavat talven tuloa. Kuva: Kirsti Metsävainio

Inventointi valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Siinä selvitetään porolaidunten tilaa ja siinä tapahtuneita muutoksia edellisen, vuosina 2005-2008 tehdyn vastaavan selvityksen jälkeen.

Luke käy läpi koko poronhoitoalueen laitumet muun muassa satelliittikuvien avulla. Lisäksi käytetään esimerkiksi Maanmittauslaitoksen tietokantoja.

Osana laiduninventointia poronhoitoalueen pohjoisosan 20 paliskunnassa mitataan jäkälälaitumille sijoittuvien koealueiden kasvillisuutta. Aiemmin perustettujen 625 koealan avulla tutkitaan, millaisia muutoksia eri paliskuntien jäkäliköiden kunnossa on tapahtunut inventointien välillä.

Luken ja aikaisemmin RKTL:n porolaidunlaiduninventointien ja muun laitumiin liittyvän tutkimuksen perusteella porojen talvilaitumet ovat vuosikymmenien kuluessa vähentyneet, pirstoutuneet ja heikentyneet lähes koko poronhoitoalueella.

– Porojen laidunnus, metsien hakkuut ja ikärakenteen muutokset, luonnonvarojen käytön tehostuminen ja muu ihmistoiminnan laajeneminen laitumilla ovat vähentäneet merkittävästi sekä luppo- että maajäkälien määrää ja saatavuutta. Eri osissa poronhoitoaluetta eri tekijöiden merkitys laidunten määrän ja tilan muutoksiin kuitenkin vaihtelee, Luken erikoistutkija Jouko Kumpula sanoo tiedotteessa.

Tutkimustuloksia hyödynnetään, kun porotalouden linjauksia ja lainsäädäntöä valmistellaan tulevina vuosina.

– Merkittävät poliittiset linjaukset voidaan tehdä luotettavalle pohjalle, kun hyödynnetään nyt tehtäviä perusteellisia selvityksiä porolaidunten kestävästä kantokyvystä, toteaa maatalousylitarkastaja Tapani Sirviö maa- ja metsätalousministeriöstä.