yle.fi-etusivu

Duumaiče mašinan avaimen pidämisty jiäškuapas – Policii: ”Kummallizekse ozutahes”

Voit vardoija omua mašinua sežo kiärimäl avaimen fol’gah. Suomes varrastetah enimite vahnoi mašinoi.

Yle Uudizet karjalakse
Auton älyavain jääkaapin hyllyllä.
Jiäškuappu azettau älyavaimen työtyn signualan.Vilma Ruokoski / Yle

Seizonou sinun pihas automuattizel älyavaimel ruadai mašin, maksau duumaija avaimen pidämisty jiäškuapas.

– Kummallizekse se ozutahes, ga yhtelläh olis se oigieh, sanou keskusrikospolicien rikosylikonstuabeli Jari Tiainen.

Yksinkerdazesti sanotunnu ”avaimettoman mašinan” älylukku ruadau muga, što se työndäy mašinan avaimele signualan, konzu šouferi tartuu veriän kiägäh. Lukku avavuu, konzu lähäl olii avain vastuau lukun työttyh signualah.

Fol’gu sežo voibi avvuttua täs dielos.

Eero Heino

Varrastajil käytös on mostu tehniekkua, kudaman avul lukkusistieman signualu lujatah da varrastetah.

– Ollou avain hos suan mertin piäs, segi jo pädöy varrastajiel, sanou autovahingotarkastuksen johtai Eero Heino If-tagustusyhtivöspäi.

Avaimen jiäškuapas pidämine perustuu sih, gu jiäškuappu blokiiruiččou avaimen työtyt signualat.

– Yhtelläh emmo ole nevvonuh avaimien pidämisty jiäškuapas, kerran fol’gugi voibi avvuttua täs dielos, sanou Heino.

Avaimen kiärimine fol’gah estäy signualan mugaže kui jiäškuapas pidämine, sanou Heino.

Näppäimen painalduksel toimijat keskuslukičusavaimet ei kuuluta saneltuh dieloh. USA Today (siirryt toiseen palveluun) sežo on juohatannuh täh tiemah näh yhtes omas uudizes: enne jiäškuappah panemistu varmista, kestänöygo älyavain kylmiä.

Suomes älylukut jiädy murdamattah

Suomes älylukullizii mašinoi varrastajat tässäh vie ei olla koskiettu.

Rikosylikonstuabeli Jari Tiainen sanelou, gu älylukkuloin signualoin lujuamizen tapahtustu on olluh Keski-Jeuroupas da Yhtysvallois.

– Ei ylen ammui oli moine dielo Ruočisgi, sanou Tiainen.

Suomes varrastetah enimite vahnoi mašinoi. Yhtelläh nygöi mašinoin varrastandua on äijiä vähembi, migu 2000-luvun erähinny vuozinnu. Merkittävänny syynny on autokannan uvvistus da vuvvennu 1998 vältämättömikse roinnuot uuzih mašinoih azetettavat ajonestolaittehet.

Kabrastakkua avaimet stolalpäi

Mašinan avaimet maksau ainos panna ruokkoh rippumattah sit, ongo teil älyavain vai vahnembi avain.

– Vaigei dielo on, ei voinne klijentu ozuttua kaikkii avaimii tagustusyhtivöle, sanou autovahingotarkastuksen johtai Eero Heino

Heino nevvou mašinan avaimien pidämisty toizile nägymättömis paikois.

– Avaimen ruokkoh panemine on kai tärgiembi, migu mašinan vardoiččemine, sanou häi.

Luve sežo

Harkitse auton älyavaimen säilyttämistä jääkaapissa – poliisi: "Hassultahan se kuulostaa"