Viittomakielinen ja yhdenvertainen työelämässä

Eksoten eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuntoutusohjaaja Laura Lintukangas-Alander työskentelee moniammatillisessa tiimissä. Hän kokee itsensä tasa-arvoiseksi työyhteisössään.

Yle Uutiset viittomakielellä
Viikko viitottuna: Viittomakielinen ja yhdenvertainen työelämässä - pitkä video Laura Lintukangas-Alanderin haastattelusta
Viikko viitottuna: Viittomakielinen ja yhdenvertainen työelämässä - pitkä video Laura Lintukangas-Alanderin haastattelusta

Tämänvuotinen kuurojen viikon teema, "viittomakielinen ja yhdenvertainen" voi toteutua myös työelämässä. Synkkien työttömyyslukujen ja kuurojen usein kokeman syrjinnän lomassa kuntoutusohjaajana työskentelevä Laura Lintukangas-Alander on virkistävä poikkeus.

– Tulin tänne työharjoitteluun opiskellessani sosionomiksi ja sain jo silloin tavallaan avattua monia ovia. Pääsin näyttämään että voin toimia tasaveroisesti vaikka edustankin eri kieltä ja kulttuuria viittomakielisenä. Työyhteisö otti minut heti alusta hyvin lämpimästi vastaan.

Kuntoutusohjaaja tekee työtään asiakkaiden parissa näiden arjessa sekä hoitaa moninaisia tehtäviä eri viranomaistahojen kanssa. Hän muun muassa ohjaa, neuvoo ja tukee erilaisten palveluiden käyttöön sekä tekee koti-, päiväkoti-, koulu- ja työpaikkakäyntejä. Lauran vahvuutena itsekin kuurona on yhteinen kokemuspohja, joka auttaa asettumaan asiakkaan asemaan.

Työnteossa ammattilaisten kanssa keskeisessä asemassa on työelämätulkkaus, jossa palvelun jatkuvuus on tärkeää. Lauran tulkkeina toimivat samat kolme henkilöä, jotka tulkkasivat jo Lauran opiskellessa sosionomiksi ammattikorkeakoulussa. Tulkit ovat työpaikalla päivittäin klo 8-16.

– On tärkeää että meillä kemiat kohtaavat ja tulkkaus sujuu. Minulle tulkkaus on sisäänrakennettu osa elämääni. Työelämässä minulla on aina tulkki mukanani kaikkialla.

Sujuvan tulkkauksen edellytyksenä on tiivis yhteistyö tulkkien kanssa. Lauralle tämä on vakiintunut osa työskentelyä ja tulkki on talossa osa työyhteisöä.

Työelämässä menestyminen ei ole kuurolle viittomakieliselle mikään itsestäänselvyys. Kuurojen työttömyysluvut ovat moninkertaisia muuhun väestöön verrattuna. Lauran mukaan Eksote on työyhteisönä ennakkoluuloton edelläkävijä palkattuaan kuuron työntekijän. Osaltaan tähän on voinut vaikuttaa myös voimaan tullut viittomakielilaki ja se, että viittomakielen tulkkaus on enemmän esillä.

– Minä olen kyllä kokenut itseni täällä yhdenvertaiseksi koko ajan. Täällä on työyhteisössä todella hyvä henki, kaikki otetaan huomioon. Täällä on jokaisella myös oma viittomanimi ja työkaverit osaavat jonkin verran viittoa. Muutaman kanssa juttelenkin tauoilla ilman tulkkia.

Hyvien olosuhteiden lisäksi Lauralla on selkeä näkemys, mikä työelämässä auttaa menestymään.

– Tieto, asenne ja positiivisuus. Se vaikuttaa, miten itse toimii työelämässä, niin työyhteisössä kuin asiakkaidenkin kanssa. Että suhtautuu kaikkiin tasa-arvoisesti.

Videolla Lauran tulkkina toimii viittomakielen tulkki Sanna Aapro.