Pullo vai pallo? Tuuli vai tuli? – jo vaimea taustamelu on riski lapsen puheen oppimiselle

Päiväkotien melua voitaisiin vähentää helpoillakin konsteilla.

tiede
Lapset huutavat päiväkodissa.
Helsinkiläisessä päiväkoti Auringonkukassa melua vaimennetaan monin keinoin. Leikin ilon pitää kuitenkin säilyä.Jaani Lampinen / Yle

Säännöllinen melu on riski lapsen puheen ja kielen kehitykselle.

– Jos lasten arjessa joko kotona tai päiväkodissa on paljon melua, voi ajatella, että se on riski kielen omaksumiseen tarvittavien taustatekijöiden kehittymiselle, sanoo Oulun yliopiston tutkija ja puheterapeutti Elina Niemitalo-Haapola.

Niemitalo-Haapola tutki Oulun yliopistossa 2-vuotiaita lapsia tarkkailemalla heidän aivosähkökäyräänsä laboratoriossa. Lapset eivät vaimeassa taustamelussa tunnistaneet kirjainten ja tavujen eroja. Myös puheen painotuksia oli vaikea havaita.

– Lapset eivät esimerkiksi havainneet kuulemissaan ärsykkeissä vokaalin muutosta tai heidän oli vaikeampi erottaa sitä, kuuluiko lyhyt vai pitkä vokaali.

Taustamelussa lapsen voi olla vaikeaa erottaa toisistaan esimerkiksi sanoja pullo ja pallo tai tuuli ja tuli. 2-vuotiaana kieli kehittyy hurjaa vauhtia ja aivot muovautuvat nopeasti. Siksi runsas melu on pienille lapsille erityisen haitallista. Jo aiemmissa tutkimuksissa melun on todettu haittaavan kuullun tiedon käsittelyä niin isommilla lapsilla kuin aikuisilla.

Oulun melututkimusta jatketaan nyt nelivuotiailla lapsilla. Lapsia aiotaan seurata vielä kouluiässä.

Pienet lapset ruokailevat päiväkodissa.
Jaani Lampinen / Yle

Legopalikat kangaspussiin, tuoleihin huopatassut

Pienten lasten arjessa melua on varsinkin päiväkotien suurissa lapsiryhmissä. Puheterapeutti Hannele Hyvärisen mielestä päiväkotien meluisuuden välillä on suuria eroja, ja meteliin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Hyvärinen toimii kuulovammaisten lasten ja nuorten Satakieliohjelmassa.

– Emme halua kääntää lapsia off-nappulasta. Päiväkodissa on melua, mutta on tärkeää keskustella lasten kanssa siitä, että melutasoa voi säädellä. On erilaisia tiloja, joissa on erilainen äänimaailma.

Melua voidaan vaimentaa, jos leikkejä ja muuta toimintaa pystytään jakamaan pieniin ryhmiin. Akustiikka olisi syytä huomioida jo päiväkotien suunnittelussa. Sitä voidaan kohentaa myös esimerkiksi akustiikkalevyillä.

– On myös halpoja ja helppoja keinoja. On hyvä varmistaa, että pöytien ja tuolien jalkojen alla on huopatassut. Kolisevat legot voi muovilaatikon sijaan säilyttää esimerkiksi kangaspussissa, Hannele Hyvärinen neuvoo.

Hyvärisen mielestä meluun kannattaa kiinnittää huomiota myös kotona. Esimerkiksi televisio on välillä turhaan auki.

"Ulos mahtuu ääntä"

Helsinkiläisessä päiväkoti Auringonkukassa melun vähentämistä on mietitty perusteellisesti.

– Vaikka ääni olisi iloista hälinää, se väsyttää ja stressaa. Niin paljon ei kuitenkaan saa hyssytellä, että lapsilta menee leikin ilo, päiväkodin johtaja Marja-Liisa Kärkkäinen sanoo.

Lapset leikkivät päiväkodissa.
Jaani Lampinen / Yle

Akustiikan ja pienissä ryhmissä toimimisen lisäksi Auringonkukassa koetetaan vähentää hälyä huutamisen välttämisellä.

– Kun on asiaa toiselle, mennään viereen ja puhutaan naamatusten eikä huudeta.

Lapsetkin ovat huomanneet, missä tilanteissa metakkaa syntyy.

– Marmorikuulapelissä, esikouluryhmän Lauri Koivisto pohtii.

– Kun joskus on vaikka hassu leikki ja naurattaa liikaa, niin silloin tulee aika kova meteli, saman ryhmän Jenna Elers miettii.

Auringonkukan lapset ulkoilevat ja retkeilevät paljon.

– Ulos mahtuu ääntä, päiväkodin johtaja Marja-Liisa Kärkkäinen toteaa.