Miehet sinnittelevät, mutta kuolevat silti nuorempina – näistä syistä naiset yhä elävät pidempään

Viime vuosina selitystä naisten pitkäikäisyyteen on etsitty muun muassa eroista miesten ja naisten soluissa.

terveys
Monta kävelykeppiä.
Henrietta Hassinen / Yle

Viime vuonna syntyneiden suomalaisten tyttöjen keskimääräinen elinajanodote on 84,1 vuotta. Pojilla vastaava on 78,5 vuotta. Ero miesten ja naisten odotetun eliniän välillä on kaventunut, mutta miehet kuolevat silti naisia aiemmin. Kysyimme geriatrian asiantuntijoilta, miksi asia on näin.

1. Koska miehet elävät vaarallista elämää

Miehet tupakoivat ja käyttävät alkoholia edelleen enemmän kuin naiset. Lisäksi he syövät epäterveellisemmin ja harrastavat keskimäärin vähemmän liikuntaa. Erot elintavoissa ovat kuitenkin kaventuneet, mikä on tärkeä syy siihen, että naisten etumatka elinajanodotteessa on pienentynyt.

Miehet myös elävät kärjistetysti sanoen vaarallista elämää. Heillä on taipumus ottaa naisia enemmän henkeä vaarantavia riskejä ja he ovat vaarallisemmissa ammateissa kuin naiset. Tilastokeskuksen mukaan vuosina 2010–2014 yhtä tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuollutta naista kohti kuoli peräti 1,8 miestä.

2. Koska miehet ovat yhteisöjensä vankeja

Korkea koulutus ja sosioekonominen asema suojaavat varsinkin miehiä aikaiselta kuolemalta. Esimerkiksi Ahvenanmaan ja länsirannikon ruotsinkielisellä miesväestöllä on väestötutkimusten perusteella jopa kymmenen vuotta enemmän elinaikaa odotettavissa kuin osalla itäsuomalaisista miehistä. Naisilla erot eivät välttämättä ole yhtä jyrkkiä.

Geriatrian professori Timo Strandbergin mukaan on olemassa esimerkiksi uskonnollisia yhteisöjä, joissa miesten ja naisten elintavat ovat terveydellisesti hyvin samankaltaiset, ja ero elinajanodotteessa on ainoastaan 1–2 vuotta naisten hyväksi. Vastaavasti esimerkiksi Venäjällä naiset elävät keskimäärin jopa 12 vuotta kauemmin kuin miehet.

3. Koska miehet eivät hae apua

Parisuhde vaikuttaa miehillä elinikään enemmän kuin naisilla, kertoo geriatrian erikoislääkäri Kristiina Hongisto. Miehillä yksinäisyys korostaa myös muita ongelmia.

– Naisilla sosiaaliset suhteet toimivat suojaavana tekijänä, Hongisto sanoo.

Naiset myös käyttävät enemmän terveyspalveluja ja pitävät tunnollisemmin huolta terveydestään kuin miehet keskimäärin.

4. Koska miehet ovat miehiä ja naiset naisia

Biologiassa selitystä miesten ja naisten elinajanodotteiden erolle on etsitty muun muassa estrogeenistä eli naishormonista. Sepelvaltimotauti, joka on keskeinen kuolinsyy teollistuneissa maissa, iskee miehiin 10–15 vuotta aikaisemmin kuin naisiin. Tätä on selitetty estrogeenin valtimoita suojaavalla vaikutuksella.

Tutkimuksissa on myös havaittu yhteys solujen jakautumista säätelevien telomeerien ja pitkän iän välillä. Naisilla telomeerit ovat keskimäärin miehiä pidemmät, ja tämän vuoksi on tulkittu, että miesten solut kuluisivat loppuun ennemmin kuin naisilla. Lisäksi naisen immunologian on epäilty suojaavan heitä taudeilta paremmin kuin miesten.

Yhdeksi selitykseksi on tarjottu myös miesten ja naisten eroa geeneissä. Kun naisella on kaksi x-kromosomia ja miehellä x ja y, on ajateltu, että puuttuvassa x-kromosomissa voi olla joitakin ikääntymiseltä suojaavia geenejä. Miehillä pitkäikäisyyden on tutkittu liittyvän enemmän geneettisiin tekijöihin kuin naisilla: pitkäikäisyys periytyy suvun miehillä naisia selvemmin.

Lähteet: Geriatrian erikoislääkäri Kristiina Hongisto Itä-Suomen yliopistosta, geriatrian professori Timo Strandberg Helsingin yliopistosta, Duodecim: Miksi nainen elää pitempään kuin mies? (2015)