Metsäyhtiöiltä epäillään huijatun 15 miljoonaa euroa – entisiä johtajia käräjillä

Neljän Stora Enson ja UPM:n entisen yhteisyrityksen suomalaisen johtajan ja kolmen ulkomaalaisen epäillään huijanneen metsäyhtiöiden rahoja omiin taskuihinsa yli 15 vuoden ajan. Epäiltyjä väärinkäytöksiä puidaan Helsingin käräjäoikeudessa jouluun asti.

Kotimaa
Lautapino
Epäilty 15 miljoonan euron huijaus liittyy sahatavaran vientiin Egyptiin ja Baltian ja Venäjän puukauppohin.Yle

Helsingin käräjäoikeus on aloittanut Stora Enson ja UPM:n entisen yhteisyrityksen laajan petosvyyhden käsittelyn. Syyttäjä katsoo, että neljä RETS Timberin suomalaista johtajaa ja kolme yritystoimintaan kytköksissä ollutta ulkomaalaista henkilöä huijasi metsäyhtiöiltä ja niiden osakkeenomistajilta yhteensä yli 15 miljoonaa euroa.

Syyttäjän mukaan kyse oli laajasta ja pitkään kestäneestä toiminnasta, jossa kansainvälistä sahatavaran kauppaa käyneeltä yhteisyritykseltä huijattiin rahaa muun muassa ylilaskutuksella, perusteettomilla sopimuksilla, laskuilla ja rahtauskustannuksilla.

Syyttäjä katsoo, että RETS Timberin entiset johtajat ohjasivat rahoja itselleen yhtäjaksoisesti vuodesta 1994 lähtien yli 15 vuoden ajan. Myös ulkomaalaiset yhteistyökumppanit hyötyivät väärinkäytöksistä.

Väärinkäytökset liittyvät sahatavaran vientiin Egyptiin ja Saudi-Arabiaan sekä Baltiassa ja Venäjällä tehtyihin puukauppoihin.

Syyttäjä vaatii kaikille vankeusrangaistuksia  

Syyttäjän mukaan väärinkäytökset olivat mahdollisia siksi, että yhtiön entinen toimitusjohtaja laiminlöi laskutusten ja sopimusten ja niihin liittyvien työntekijöiden valvonnan ja hyväksyi poikkeuksellisia järjestelyjä. Syyttäjän mukaan hän hyötyi myös itse väärinkäytöksistä.

Syytteet luettiin muun muassa törkeistä petoksista, törkeistä kavalluksista, virka-aseman väärinkäyttämisestä ja avunannosta törkeään petokseen. Syyttäjä vaatii kaikille toimintaan osallistuneille vankeusrangaistusta. Yhä ulkomaalaisista syytetyistä ei ole saatu haastettua käräjille.

Syytetyt kiistävät syytteet. Syytteitä käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa jouluun asti ja tuomio annetaan ensi vuonna.

Väärinkäytösten tutkinta alkoi vuonna 2009. Epäilyt kohdistuivat ensimmäisenä yhtiön myyntijohtajaan.

Enso osti RETS Timberin kokonaan itselleen vuonna 2012 ja nykyisin sen nimi on Mena Wood.