Kiisteltyä Vartiosaarta ei määrätä suojeltavaksi – suunnitelmat asuinalueeksi saavat edetä

Helsingin Vartiosaareen on suunniteltu asuntoja jopa 7 000 hengelle. Museoviraston mukaan kerrostalorakentaminen tuhoaa saaren ympäristön.

Helsinki
Vartiosaaresta on hieno näköala merelle.
Luonnonvaraiseen Vartiosaareen suunnitellaan asuinaluetta.Ulla Malminen / Yle

Uudenmaan Ely-keskus ei määrää itäisessä Helsingissä sijaitsevaa Vartiosaarta suojeltavaksi. Vartiosaaren rakentamissuunnitelma saa näin ollen edetä päätöksenteossa.

Museovirasto oli esittänyt Ely-keskukselle, että luonnonvarainen Vartiosaari olisi suojeltu rakennusperintölailla. Vartiosaareen on suunniteltu asuinaluetta jopa 7 000 asukkaalle. Museoviraston mukaan kerrostalorakentaminen tuhoaisi saaren kulttuuri- ja luonnonympäristön.

Ely-keskus on nyt kuitenkin hylännyt Museoviraston esityksen. Se katsoo, että rakennusperintölakia ei ole tarkoitettu maisemallisesti tärkeiden peltoaukeiden eikä metsäsaarekkeiden suojelemiseksi. Tällaisten alueiden säilyminen turvataan muun muassa luonnonsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain säännösten nojalla.

Vartiosaaren suojelu on mahdollista tutkia ja arvot turvata maankäyttö- ja rakennuslain säännöksin.

Uudenmaan Ely-keskus

Ratkaisussaan Ely-keskus toteaakin, että Vartiosaaren kokonaisvaltainen suojelu on mahdollista tutkia ja sen arvot turvata maankäyttö- ja rakennuslain säännösten nojalla yleis- ja asemakaavoituksella. Niiden mukaan rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää.

Uudenmaan Ely-keskuksen mielestä "kulttuuriympäristöä ja Helsingin seudun erityiskysymyksiä koskevat erityistavoitteet ovat yhteen sovitettavissa".

Päätöksestä voi vielä valittaa

Rakentamista sisältävän Vartiosaaren osayleiskaavan on tarkoitus tulla myöhemmin syksyllä Helsingin kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Kaupunginhallitus jätti sen pöydälle maanantaisessa kokouksessaan.

Helsinki laatii samalla uutta yleiskaavaa, jossa on muun muassa raitiotieyhteys Vartiosaareen. Saaressa asuu nykyisin ympärivuotisesti parikymmentä henkeä. (siirryt toiseen palveluun) Rakennussuunnitelmien toteutuessa siitä tulisi yksi kaupungin tiheimmin rakennetuista asuinalueista.

Ely-keskuksen tuoreesta päätöksestä voi valittaa ympäristöministeriöön.