Koulua digitalisoidaan – moni opettaja tuskailee puuttuvia laitteita

Yksi uuden opetussuunnitelman kärkihankkeista on koulun digitalisoiminen. Laitteita on kuitenkin vaihtelevasti ja oppilaat saattavat taistella vähäisistä resursseista.

Aamu-tv
Ylen aamu-tv: Koulujen digitalisoitumisen haasteet
Ylen aamu-tv: Koulujen digitalisoitumisen haasteet

Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön kaikissa kunnissa ja kouluissa elokuun alussa. Uusi opetussuunnitelma myllää perinteistä kouluopetusta.

Opetuksen digitalisoituminen on yksi kärkihankkeista. Laitteita on kuitenkin kouluissa vaihtelevasti ja oppilaat saattavat näin olla erilaisessa asemassa riippuen siitä, mitä päin Suomea he käyvät koulua.

– Puskaradiot liikkuvat koulussa, että toisella koululla on paremmat laitteet kuin toisella. Tämä aiheuttaa tietenkin vanhempien kesken keskustelua. Moni opettaja myös tuskailee sen kanssa, että laitteita ei ole. Olet suunnitellut opetuksen esimerkiksi niin, että tablettia tarvitaan ja käytetään mutta tabletit ovat yhteiskäytössä, niin tulee taistelu resursseista ja voi joutua muuttamaan sitä suunnitelmaa, helsinkiläisen Kallahden peruskoulun luokanopettaja Veli-Matti Harjula sanoo.

Opetusneuvos Irmeli Halisen mukaan kuntien vastuulla on opetuksen järjestämisen yhteydessä miettiä, että kouluissa on riittävästi välineitä kuten esimerkiksi tablettitietokoneita.

– Opetussuunnitelmassa tavoitteet on asetettu niin, että aika pienellä välinemäärällä tullaan toimeen, ei tarvita mitään uusinta ja hienointa teknologiaa. On linjattu myös, että mikäli oppilaiden huoltajien kanssa yhteisymmärryksessä sovitaan, niin voidaan käyttää myös oppilaiden omia välineitä. Suurimmalla osalla on mukanaan kännykkä tai jokin mobiililaite ja sen käytäminen työskentelyssä voi olla ihan järkevää, opetussuunnitelman perusteiden valmistelua luotsannut Halinen sanoo.

Halisen mukaan on tärkeää, että oppilaita ei ohjata istumaan pitkiä aikoja ruudun ääressä vaan tietokoneet ovat yksi työväline koulussa siinä, missä kirjat ja vihkotkin.

– Se on tehokas väline ja mahdollistaa uudenlaisen oppimisen koulussa.

Tiedon etsinnässä opeteltavaa

Luokanopettaja Harjulan pitäisi hyvänä asiana sitä, että digilaitteita olisi paljon ja ne olisivat koko ajan kaikkien käytössä.

– Mutta niin, että meitä ei kuitenkaan velvoitettaisi käyttämään niitä koko aikaa, koska on myös paljon muuta. Ulkomaailma on tuolla ulkopuolella, konkreettinen maailma. Sekin on hyvä opetusväline.

– Opetussuunnitelmaan on kirjattu tavoitteet tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kehittämiselle. Siinä lähdetään tarkastelemaan oppilaiden taitojen kehittymistä, miten he oppivat käyttämään digitaalisuutta. Se on oppimisen kohde mutta myös oppimisen väline, opetusneuvos Halinen sanoo.

Hänen mukaansa tarkoitus on, että oppilaat oppivat käyttämään digitaalisia välineitä tiedon hankintaan, käsittelyyn ja omaan tuottamiseen.

– Samalla he oppivat, miten toimitaan eettisesti ja turvallisesti verkossa.

Harjulan mukaan koululaiset ovat näppäriä käyttämään tabletteja ja kännyköitä mutta esimerkiksi sähköposti alkaa olla melkein jopa unohdettu viestintämuoto.

– Tiedon etsinnässä on todella paljon opeteltavaa. Mobiililaitteet ovat aika itseohjautuvia ja ne kertovat tiedon syötteiden kautta mutta että oppii kriittisesti arvioimaan, mikä tieto on validia, hyödyllista tai edes totta niin siinä on paljon opettelemista.