Koe uusi yle.fi

Suomen pin’olois löydyi uuzi viirussu – Ilomančin Möhkön kandu tartuu ristikanzahgi

Juuri tarkastetus väitöskirjas pagin on Chatanga-viirusan Möhkön kannas. Pin’oloin kannettavu viirussu voibi tartuo ristikanzahgi flunsan jyttyzekse žuarutavvikse.

Yle Uudizet karjalakse
Koitajoki kesällä.
Näkymä Ilomantsin Möhköstä, jonka mukaan uusi virus on saanut nimensä. YLE / Heikki Haapalainen

Piätteniččän Helsingin yliopistos tarkastetus Niina Putkurin väitöskirjas pagin on Suomes uvves pin’oloin tuovus viirusas. Viirussu löydyi pin’olois, kudamii oli kerätty vuozinnu 2007 da 2008 Ilomančis da Sotkamos.

Uvvele viirusale pandih nimi Chatanga-viirusan Möhkön kandu. Ilomančin pienen kylän nimie kandajan viirusan lähembäine sugulaine löydyy Ven’al. Nengoine löydö on tutkijale ylen mieldy myöte.

Tiettäväine duumaičen sežo niilöi voimattomii, kel se taudi voibi olla.

Niina Putkuri

– Se on kui pruazniekku, konzu lövvät midägi mostu ihan uuttu. Ga on täs pahembuagi puoldu. Tiettäväine duumaičen sežo niilöi voimattomii, kel se taudi voibi olla, tovendau nuori dohtoru Niina Putkuri.

Suurel vuitil rahvahas viirussu ei ozutahes nikui. Sidä vastah toizile voibi roita flunsan jyttyine žuarutaudi, kuduanke tulou piänkivistysty da pahoivoindua.

Uvven viirusan kazvoalua vie ei tietä

Tutkijat tuldih Ilomančih jo vuozikymmenii tagaperin löytyn Pogostan tavvin täh. Kummallizekse ozutahes, ga myös juuri päivännouzurajan pin’olois löydyi uuzi viirussukandu.

– Jygei on sanuo, pettiesgo muga rodih, vai ongo sie Pohjas-Karjalas viirusoil moizii omii ižändyelättilöi, kudamien välityksel menöy viirusoin kierdämine. Vai ongo alovehel luajittu enämbi tutkimustu pin’olois, da juuri sendäh mostu löydyygi, oppiu arbailla tutkii Niina Putkuri.

Nygöi varmahgi roih suurembua tutkimustu pin’olois Suomesgi.

Niina Putkuri

Putkurin mugah Chatanga-viirusan Möhkön kannan tovellistu kazvoalua juuri nygöi vie ei tietä. Yhtelläh tädä dieluo ruvetah sellittelemäh.

Muailmas tundietah vaigiedu kehitysniistiežytty tuoju, pin’oloin kannettavu zika-viirussu. Niina Putkurin mugah Suomes ei nengostu jygiedy viirussua pin’oit kanneta, kerran nimidä mostu merkii ristikanzois ei nävy.

Varmah tämä tutkimustiemu iellehgi rubieu kiinnostamah rahvastu.

Nygöi varmahgi roih suurembua tutkimustu pin’olois Suomesgi. Muga suammo parembua tieduo pin’oloin levitettylöis viirusois, tovendau Niina Putkuri.

Luve sežo

Suomen hyttysistä löytyi uusi virus – Ilomantsin Möhkön kanta tarttuu myös ihmiseen