yle.fi-etusivu

Miehet opitah ozuttuakseh ravieloikse, ga kuoltah yhtelläh nuorembinnu – sendäh naizet eletäh hätkembi

Mindäh naizet eletäh hätkembi, migu miehet? Jälgivuozinnu sellitysty naizien pitkembäs ijäs ollah ečitty ezimerkikse miehien da naizien soluloin erolois.

Yle Uudizet karjalakse
Monta kävelykeppiä.
Henrietta Hassinen / Yle

Mulloi roinnuzien suomelazien tyttölöin keskimiäräine vuotettavu eloksenpiduhus on 84,1 vuottu. Sidä vastah brihaččuloil se roih vikse 78,5 vuottu. Ero miehien da naizien vuotettavan eloksenpiduhuon välis on pienennyh, ga yhtelläh miehet kuoltah naizii aijembi. Kyzyimmö geriatrien specialistal, mindäh dielot ollah moizet.

1. Sendäh gu miehet eletäh varattavua elostu

Miehet poltetah tabakkua da juvvah viinua iellehgi enämbi, migu naizet. Ližäkse hyö syvväh ebätervehellisty syömisty da vähän liikutah. Eruo eloksentavois on roinnuh vähembi, mi on tärgei syy sih, gu naizien da miehien eloksenpiduhuon väli on lyhennyh.

Sidä paiči miehet eletäh muga sanottuu varattavua elostu. Hyö riskuijah puaksumbah, migu naizet, sego heijän ammatit ollah varattavembat. Statistiekkukeskuksen mugah vuozinnu 2010–2014 ozattomuos libo vägivaldazesti kuolluttu miesty oli yhty naistu kohti kai 1,8.

2. Sendäh gu miehet ollah omien tiettylöin joukkoloin vangit

Korgei opastus da socioekonoumine tila vardoijah miehii aijembazes kuolendas. Rahvahantutkimuksien mugah ezimerkikse Ahvenanmuan da päivänlaskupuolizen rannikon ruočinkielizil miehil vuotettavu eloksenaigu on kai kymmendy vuottu pitkembi, migu vuitil päivännouzupuoles eläjis miehis. Naizil erot ei olla moizet suuret.

Geriatrien professoru Timo Strandbergan mugah on olemas ezimerkikse uskondollizii joukkoloi, kudamis miehien da naizien eloksentavat ollah tervehyön puoles yhtenjyttyzet, da vuotettavu eloksenpiduhuon ero on vai 1–2 vuottu naizien hyväkse. Sidä vastah ezimerkikse Ven’al naizet eletäh keskimiärin kai 12 vuottu hätkembi, migu miehet.

3. Sendäh gu miehet ei kyzytä abuu

Ollou mies näizis, eronnuh vai muite yksin – kai tämä vaikuttau eloksenpiduhuoh enämbäl, migu naizil. Miehien yksinäžys vaigevuttau muutgi probliemat.

Naizil socializet välit ruatah vardoiččijannu faktorannu, sanou Hongisto.

Naizet puaksumbah kävväh liägärih dai muitegi pietäh huoldu omas tervehyös äijiä parembi, migu miehet keskimiärin.

4. Sendäh gu miehet ollah miehii da naizet naizii

Biolougies miehien da naizien eloksenpiduhuon eroloin sellitysty ollah ečitty ezimerkikse estrogeenois libo naizien hormounois. Syväinvaldimotaudi, kudai on yksi aigahizen kuolendan piävijois korgien tevolližuon mualois, išköy miehih 10–15 vuottu aijembi, migu naizih. Tädä on sellitetty estrogeenan valdimoloi vardoiččijal vaikutuksel.

Tutkimuksis on sežo tovendettu yhtevys soluloin jagavundua reguliiruiččijoin telomeeriloin da pitkän ijän välis. Naizil telomeerat ollah keskimiärin pitkembät, migu miehil. Tämän täh on ellendetty, gu miehien solut kulutanneh enämbäl, migu naizil. Ližäkse naizen immunolougiedu on pietty taudilois parembannu vardoiččijannu, migu miehien immunolougiedu.

Yhtekse sellityksekse on tarittu sežo miehien da naizien geenoin eruo. Kerran naizel on kaksi x-hromosomua da miehel x da y, on duumaittu, gu miehil olemattomas x-hromosomas voibi olla midägi vahnenemizes vardoiččijua geenua. Tutkimuksien mugah miehil pitky igä pohjavuu geneettizeh faktorah selgiembäh, migu naizil.

Lähtehet: Geriatrian erikoislääkäri Kristiina Hongisto Itä-Suomen yliopistosta, geriatrian professori Timo Strandberg Helsingin yliopistosta, Duodecim: Miksi nainen elää pitempään kuin mies? (2015)

Luve sežo

Miehet sinnittelevät, mutta kuolevat silti nuorempina – näistä syistä naiset yhä elävät pidempään