Betonipylväät sittenkin jäämässä maisemaan? – lautakunnalle esitys purkuluvan hylkäämisestä

Kuusankosken vanhoja betonipylväitä ei sittenkään haluttaisi purkaa. Kouvolan rakennusvalvontapäällikkö esittää kaikkien jäljellä olevien voimalinjapylväiden säilyttämistä ja kunnostamista.

Kouvola
Betonipylväät Kuusankoskella
Arkistokuva Kuusankosken betonipylväistä.Yle

Kouvolan tekninen lautakunta päätti syyskuussa, että neljästä Kuusankosken betonipylväästä kaksi säästetään ja kahdelle haetaan purkulupaa. Kouvolan rakennusvalvontapäällikkö Tapani Ryynänen esittää nyt, että purkulupahakemus kahdenkin pylvään osalta hylätään.

Kaikki neljä jäljellä olevaa voimajohtopylvästä säilytettäisiin. Omistajaa ohjeistettaisiin selvittämään kaikkien pylväiden kunto ja tarvittaessa kunnostamaan ne, jottei niistä ei aiheudu vaaraa ympäristölle. Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää asiasta ensi keskiviikkona.

Kaikki asiasta saadut lausunnot yhtä lukuunottamatta puolustivat pylväiden säilyttämistä. Pylväät halusi säilyttää esimerkiksi Kymenlaakson Museo, ELY-keskus ja Kuusankoski Seura.

Esityksen perusteluissa mainitaan myös, että jäljellä olevat neljä pylvästä muodostavat vielä riittävästi hahmotettavan kokonaisuuden voimajohtolinjasta, joka edustaa Kuusankosken aina 1800-luvun loppupuolelta alkanutta teollista rakennusperinnettä ja kulttuurimaisemaa.