1. yle.fi
  2. Uutiset

Piispat erimielisiä homoparien kirkkovihkimisestä – rukoileminen kävisi kaikille

Enemmistö piispoista korostaa kirkon omaa lainsäädäntöä ja haluaa, ettei kirkollinen vihkiminen ulotu samaa sukupuolta oleviin pareihin. Osa piispoista olisi valmis vihkimään tulevaisuudessa myös homopareja.

Kotimaan uutiset
Piispat
Piispojen ajatukset samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä eroavat. Yle

Piispainkokous linjasi elokuun lopussa, että kirkollinen vihkiminen ei ulotu samaa sukupuolta oleviin pareihin. Ylen tekemän kyselyn mukaan piispojen näkemykset homoparien kirkollisesta vihkimisestä eroavat kuitenkin toisistaan merkittävästi.

Osa piispoista on piispainkokouksen linjauksen kannalla. He korostavat kirkon omaa lainsäädäntöä.

– Piispainkokouksen antama selonteko on selkeä ja yksinkertainen. Avioliitto on miehen ja naisen välinen suhde, joten luterilaisessa kirkossa ei voida maaliskuun jälkeenkään vihkiä samaa sukupuolta olevia, piispa Seppo Häkkinen Mikkelin hiippakunnasta sanoo.

Piispa Samuel Salmi Oulun hiippakunnasta on samoilla linjoilla Häkkisen kanssa.

– Niin kauan kuin yhteiskunnassa ei toisin todeta, me teemme työtä niin kuin kirkon oma eduskunta, eli kirkolliskokous, on asian käsitellyt, Salmi sanoo.

"Ei teologisia perusteita kirkkovihkimiselle"

Matti Repo Tampereen hiippakunnasta toteaa, että hän ei näe teologisia perusteluja homoparien vihkimiselle kirkossa.

– Ihmisten kohtaamiseen, heidän kunnioittamiseen ja heidän rakastamiseensa liittyviä perusteita toki voidaan esittää, Repo sanoo.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen muistuttaa, että kirkon nykyisellä linjalla on pitkä historia.

– Jeesus puhui avioliitosta miehen ja naisen välisenä ja samalla kohteli jokaista myötätuntoisesti ja arvokkaasti. Tähän olen luvannut sitoutua, Jolkkonen sanoo.

Tulevaisuudessa mahdollista?

Arkkipiispa Kari Mäkinen poikkeaa kaavasta. Hänen mielestään kirkon pitäisi vihkiä homopareja, mutta ei vielä uuden avioliittolain myötä.

– Tulevaisuudessa kyllä. Kirkon täytyy edetä siihen omaan tahtiinsa ja omista perusteistaan käsin, Mäkinen sanoo.

Samoilla linjoilla on myös Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma. Hänen mielestään kirkon tulisi vihkiä homopareja sitten, kun kirkko on kypsä siihen. Luoman mukaan asia vaatii kuitenkin keskustelua ja aikaa.

Kaikki piispat ovat yhtä mieltä siitä, että rukous samaa sukupuolta olevien parien puolesta on mahdollinen.

– Minä olen tämän perinteisen kristillisen avioliittokäsityksen kannalla ja ajattelen, että sen mukaan meidän pitäisi mennä. Rukousta samaa sukupuolta olevien avioliitonsolmijoiden puolesta tulee varmasti jatkossa tapahtumaan, piispa Simo Peura sanoo.

Eri kannat lähemmäs toisiaan

Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kallialan mielestä on tärkeää, että kirkko pyrkii saamaan eri mieltä olevat ihmiset lähemmäs toisiaan.

– Ei ole salaisuus, että asiasta on hyvin vahvoja mielipiteitä molempiin suuntiin. On tärkeää olla lyömättä liian kiinteitä menettelytapoja tai liian kiinteää kantaa liian aikaisin lukkoon. Nyt on tarpeellista etsiä sellaisia menettelytapoja, joilla nämä hyvin kaukana toisistaan olevat kannat saataisiin lähemmäs toisiaan, Kalliala sanoo.

Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola pitää myös tärkeänä, että kirkko löytää tapoja osoittaa hyväksyntää maistraatissa avioliittonsa solmineille pareille.

– Luotan pappiemme ammattitaitoon, luovuuteen ja tilannetajuun, jotta he pyydettäessä voivat mennä mukaan hääjuhlaan ja välittää Jumalan siunausta sekä liittyä siihen iloon, mitä avioliittolain muutos merkitsee homo- ja lesbopareille ja heidän läheisilleen, sanoo Askola.

Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström nostaa esille hieman muista eroavan näkökannan.

– Mielestäni kirkko voisi luopua vihkioikeudesta ja siirtyä siunaamaan aviopareja, myös samaa sukupuolta olevia, Vikström sanoo.

Lue seuraavaksi