Kriivarin metsässä liito-oravan jätöksiä – Paimio supistamassa avohakkuita

Paimio on aloittamassa avohakkuut Kriivarin metsäalueella, josta löydettiin liito-oravan jätöksiä tiistaina. Hakkuualuetta rajataan, mutta luonnonsuojelijat kaipaavat laajempaa liito-oravaselvitystä.

metsät
Liito-orava
Arkistokuva.Petri Vironen / Yle

Liito-orava on muuttamassa metsänhoitosuunnitelmia Kriivarin alueella Paimiossa. Kaupunki on aloittamassa avohakkuut neljäntoista hehtaarin kokoisella metsäalueella parin viikon sisällä. Metsässä tehtiin havainto liito-oravan jätöksistä tiistaina. Paimion tekninen johtaja Markku Kylen sanoo, että hakkuiden ulkopuolelle jätetään muutamia kohteita.

– Liito-oravan jätöksiä havaittiin yhden puun juurella. Puu jätetään ja myös ympäristöön jätetään tarvittava määrä puita, jotta liito-orava pääsee puusta toiseen edelleen etenemään.

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Saija Porramo penää laajempaa selvitystä suojellusta liito-oravasta.

– Onko metsässä ehkä enemmänkin näitä liito-oravapuita? Nekin tulisi rajata hakkuiden ulkopuolelle.

– Alueella ei ole ilmeisesti tehty minkäänlaista luontoarvoselvitystä. Esitämme, että tämä liito-oravaselvitys tehtäisiin ennen kuin siellä aloitetaan avohakkuut, Saija Porramo sanoo.

Paimion tekninen johtaja Markku Kylen katsoo kaupungin huomioivan riittävällä tavalla Kriivarin metsäalueen luontoarvot. Paimion kaupungin omistama hakkuualue sijoittuu Kevolantien ja Maurizintien väliselle alueelle. Osa metsästä on kaavoitetulla alueella. Metsänhoidollisiin toimenpiteisiin on myönnetty maisematyölupa 7.6.2016.