Ylen kysely: Deutsche Bankin kaatuminen olisi pieni riski Suomelle, mutta iso riski järjestelmälle

Suomalaisilla rahoituslaitoksilla ja eläkeyhtiöillä on vain vähän sijoituksia Deutsche Bankissa, käy ilmi Ylen perjantaina tekemästä sähköpostikyselystä. Jos pankki kuitenkin alkaisi kaatua, siitä seuraisi domino-vaikutus, jonka seurauksia on vaikea arvioida.

talous
Saksan pörssi.
Arne Dedert / EPA

Saksan jättipankin Deutschen osakekurssi syöksyi perjantaina, kun huoli pankin tulevaisuudesta levisi markkinoilla. Kurssia heikensi erityisesti se, että jotkut hedge-rahastot alkoivat kotiuttaa sijoituksiaan Deutsche Bankista.

Osa pankin asiakkaista veti myös talletuksiaan pois pankista. Kansainvälisten analyytikkojen mukaan pankin nopeasti rahaksi muutettavat varat riittävät kuitenkin stressitilanteessakin useiksi kuukausiksi.

Sijoittajat toivovatkin nyt avoimuutta Deutsche Bankilta, koska markkinoilla ei pidetä epävarmuudesta. Pankin pitäisi kertoa suunnitelmistaan ja rakenneuudistuksistaan mahdollisimman tarkkaan, jotta tilanne ei kärjisty, toivottiin Mandatum Life -henkivakuutusyhtiön media-aamiaisella perjantaina.

Suomalaisilla vähän suoria sijoituksia

Suomalaisilla rahoituslaitoksilla on Deutsche Bankissa suhteellisen vähän sijoituksia. Sijoitukset ovat yleensä joko suoraan osakkeissa tai pankin joukkovelkakirjoissa.

Rahoituslaitoksilla voi olla pankissa myös välillisiä sijoituksia. Deutsche Bank on erittäin iso välittäjä ja vastapuoli monissa johdannaiskaupoissa.

12 rahoitusyhtiötä vastasi Ylen kyselyyn

Yle Uutiset kysyi suomalaisten rahoituslaitosten Deutsche Bank -sidonnaisuuksia perjantaina.

Ne eivät anna tarkkoja lukuja yksittäisistä sijoituskohteista, mutta vastauksista voi päätellä, että suomalaisten yhteenlasketutkin suorat sijoitukset pankkiin jäävät pieniksi.

Lähes kaikki vastaajat huomauttavat, että epäsuoria vaikutuksia on toistaiseksi mahdoton arvioida.

Nordea: On sitoumuksia, mutta riski on pieni

– Emme voi kommentoida sitoumuksiamme yksittäisissä pankeissa tai finanssilaitoksissa muuten kuin toteamalla, että meillä on normaaliin kansainväliseen pankkitoimintaan liittyviä sitoumuksia, joihin liittyvä riski on hyvin pieni, Nordean maajohtaja Ari Kaperi kertoo.

Hän ei usko Deutsche Bankin tilanteen pahaan kärjistymiseen.

– Koska pankit ovat kuitenkin vahvistaneet pääomiaan ja pankkien väliset sitoumukset on nykyisin katettu vakuuksin, vaikutukset ovat todennäköisesti hallittavissa.

Ilmarinen: Häviävän pienet sijoitukset

Eläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursulan mukaan yhtiöllä on suoria sijoituksia "mitättömän vähän".

Suurin riski suomalaisille ja muille sijoittajille tulee hänen mukaansa johdannaisista, koska Deutsche Bank on yksi suurimpia toimijoita johdannaismarkkinoilla.

– Jos yksi pankki putoaisi johdannaisketjusta pois, se aiheuttaisi levottomuutta ja huojuntaa markkinoilla. Johdannaisissa riski jatkuu aina seuraavalle ja sitä seuraavalle pankille. Jos yksi lenkki tipahtaa välistä, dominovaikutusta voi tulla, Mursula sanoo.

Varma: Vaikutus tulee pankkien osakekurssien kautta

Eläkeyhtiö Varmakaan ei kommentoi yksittäisiä sijoituskohteitaan, mutta kertoo, että Deutschen suora vaikutus jää pieneksi.

– Deutsche on joutunut spiraaliin, joka muistuttaa jotain, joka on aiemmin koettu finanssikriisissä: pörssikurssi tulee voimakkaasti alas, osa asiakkaista alkaa hermostua ja heikot uutiset vahvistavat toisia, eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto pohtii.

Murron mukaan vaikutukset Suomeen ja muualle tulevat pankkisektorin osakekehityksen kautta. Deutschen tilanne on osasyy siihen, että pankkiosakkeet ovat laskeneet Euroopassa tänä vuonna selvästi.

– Koko vuoden osalta ratkaisevaa on se, miten osakekurssit kehittyvät loppuvuonna, Murto sanoo.

OP: Emme sijoita toisiin pankkeihin

OP-ryhmän talousjohtaja Harri Luhtala kertoo, että sen sijoitukset suoraan pankkeihin ylipäätään ovat pieniä.

– Voimassa oleva pankkiregulaatio ei kannusta sijoittamaan toisiin pankkeihin, Luhtala arvioi.

Hän painottaa, että Deutschen kaatuminen ei kuitenkaan ole markkinoiden pääskenaario. Markkinoilla uskotaan pohjimmiltaan pankin hengissä pysymiseen.

– Jos Deutsche kuitenkin kaatuisi, niin välittömät vaikutukset olisivat vähäisiä. Välilliset vaikutukset riippuisivat pitkälle siitä, millä tavoin kaatuminen tai uudelleenjärjestely tapahtuisi.

Säästöpankit: Tilanne ratkeaa vielä

Säästöpankkiryhmälläkään ei ole suoria sijoituksia Deutsche Bankin osakkeisiin tai velkakirjoihin. Säästöpankkien taseesta sijoitukset muodostavat noin 0,2 prosenttia.

– Kaikkiaan voisi sanoa, että Deutsche Bankin kaatuminen tässä tilanteessa on epätodennäköistä ja vaikeaan tilanteeseen saadaan todennäköisesti jokin ratkaisu lähiviikkojen aikana, Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri arvioi.

LähiTapiola: Voisi vaikuttaa lopulta työttömyytenä

Euroopan taloudet ovat hyvin pankkikeskeisiä, huomauttaa LähiTapiola-varainhoidon salkunhoitaja Kari Pihkala.

– Euroalueen pankkien taseiden summa on noin 32 tuhatta miljardia euroa. Euroalueen kansantalouksien yhteenlaskettu vuotuinen bruttokansantuote on noin kymmenen tuhatta miljardia euroa, Pihkala vertaa. Yksin Deutsche Bankin tase on noin 60 prosenttia Saksan vuotuisesta BKT:sta.

Esimerkiksi suomalaisista yrityksistä 70 % pitää pankkilainoja tärkeimpänä ulkoisena rahoituslähteenä.

– Jos jokin suuri eurooppalainen pankki kaatuisi, voisi olettaa, että koko Euroopan pankkijärjestelmä joutuisi epäilysten kohteeksi, ja pankkien toiminta voisi ikään kuin ”jäätyä”, Pihkala sanoo. Uusien yrityslainojen myöntäminen voisi loppua joksikin aikaa lähes kokonaan. Tämä voisi nostaa työttömyyttä.

Sampo, Keva, Elo, Aktia, Fennia ja POP: Vaikutus jää pieneksi

Finanssikonserni Sampo ei omista Deutsche Bankin osakkeita, mutta sillä on kuitenkin "vähäinen" määrä muita sijoituksia Deutsche Bankiin.

– Deutsche Bankin mahdollisella kaatumisella ei olisi pahimmillaankaan merkittävää vaikutusta Sammon tulokseen, finanssikonsernista kommentoidaan.

Kuntien eläkevakuutuksella Kevalla on osakesijoituksia Deutschessa vain noin 0,05 prosenttia sijoitusvarallisuudestaan.

Työeläkeyhtiö Elolla ei ole suoria sijoituksia Deutsche Bankiin. Liioin POP Pankki -ryhmällä tai Aktia-pankila ei ole suoria Deutsche Bankin vastuita.

Fennia-konserni kertoo Deutsche-sidonnaisuuksissaan olevan kyse "muutamasta kymmenestä tuhannesta eurosta".