Ammattikalastajat huolissaan tukiensa leikkauksista

Etelä-Suomen merikalastajain liiton mukaan suunnitellut leikkaukset saattavat pahimmillaan kaataa korvausasioita hoitavat kalastusvakuutusyhdistykset.

Kotka
Kalastaja merellä.
Yle

Ammattikalastajat ihmettelevät ministeriön suunnitelmia vähentää kalastajille myönnettäviä tukia.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää, että troolikalastuksen vakuutustuki poistetaan ja valtion osuutta rysä- ja venevahinkojen korvauksista vähennetään. Suunnitelmaa perustellaan hallitusohjelman mukaisilla säästöillä.

Etelä-Suomen merikalastajain liiton mukaan säästöjä syntyisi luonnollisestikin, koska kalastajia on yhä vähemmän.

Liiton mukaan suunnitellut leikkaukset uhkaavat kaataa korvausasioita hoitavat kalastusvakuutusyhdistykset. Siinä tapauksessa kalastajat eivät saisi lainkaan korvausta myrskyvahingoista eivätkä hylkeiden rikkomista pyydyksistä.

Saalisvahingonkorvaukset haussa

Hylkeiden kalansaaliille aiheuttamista vahingoista kalastajat ovat voineet tänä vuonna hakea korvauksia kesäkuun lopulta syyskuun loppuun.

Hakemuksia on jätetty Varsinais-Suomen ely-keskukselle runsaat 200. Hakemukset tulevat pääasiassa länsirannikolta, Kotkan seudulta sekä Meri-Lapista.

Korvaushakemusten käsittely on vasta alkamassa. Korvauksia maksetaan nyt viime vuoden vahingoista. Korvaukset maksetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.