Hyppää sisältöön

Työttömät välttämässä tuplakarenssin – työllisyysryhmä jäänee silti erimieliseksi

Yhteinen näkemys työttömyysturvan muutoksista on yhä hyvin kaukana.

Kuva: Yle

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen neuvotteluissa ei löydy yksimielisyyttä ansiosidonnaisen työttömyysturvan muuttamisesta, sanovat useat lähteet Ylelle.

Työttömyysturvaa pohtii valtiosihteeri Martti Hetemäen vetämä kolmikantainen työryhmä, jonka on määrä kokoontua vielä sunnuntaina. Ryhmä on saanut lähes valmiiksi muistionsa, jossa ehdotetaan työttömyysturvan leikkaamista, jos työtön ei ole ollut tarpeeksi aktiivinen.

Työtön voisi menettää yhden päivän tuet kuukaudessa, jos hän ei ole edellisten kolmen kuukauden aikana ollut töissä 18 tunnin ajan tai osallistunut vähintään viiden päivän aikana työvoimapoliittisiin toimiin, kuten koulutukseen. Tuki voisi nousta ennalleen, jos työtön täyttää kriteerit seuraavien kolmen kuukauden aikana.

Neuvottelut olivat lähellä katketa keskiviikkona, jolloin suurin palkansaajajärjestö SAK arvosteli etenkin sitä, että työttömyysturvan pienennys voisi aiheuttaa työttömälle "kaksoisgiljotiinin".

Kyse on siitä, että työttömän tuensaanti voi jo nykyisin katketa kymmenien päivien pituiseen karenssiin, jos hän esimerkiksi kieltäytyy tarjotusta työpaikasta ilman pätevää syytä tai ei noudata työllistämissuunnitelmaansa.

Ylen tietojen mukaan työryhmä on päätymässä siihen, että työttömille ei voitaisi määrätä kahta karenssia. Se tarkoittaa, että jos työttömällä olisi jo pohjalla nykyisin käytössä oleva pidempi karenssi, hänen työttömyysturvaansa ei sen päälle voitaisi pienentää vielä aktiivisuuden puutteen takia. 

Terhon kommentti vei paineet?

Vaikka karenssikiistassa on edistytty, työryhmän muistioon tullee eriäviä mielipiteitä. Se tarkoittaisi, että hallitus joutuu ensi viikolla vaikean pohdinnan eteen.

Työmarkkinajärjestöjen yhteinen näkemys olisi tärkeä etenkin perussuomalaisille, joiden kannatus romahti viime syksynä kun hallitus joutui ay-liikkeen hampaisiin pakkolakiensa takia. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista on ajanut innokkaimmin kokoomus.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho (ps.) sanoi jo neuvottelujen alkuvaiheessa Helsingin Sanomien haastattelussa, että perussuomalaiset eivät tue porrastamista, ellei kolmikantainen työryhmä sitä esitä.

Yksi arvio on, että neuvottelut lässähtivät Terhon kommenttien jälkeen. Työnantajapuolella toivotaan, että hallitus veisi työttömyysturvan tiukennuksia eteenpäin, suostui palkansaajaliike siihen tai ei.

Tärkeässä roolissa on maanantaina kokoontuva SAK:n hallitus, sillä se on vastustanut palkansaajapuolella tiukimmin työttömyysturvan leikkauksia.

Keskiviikkona on koolla korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akava, jolla on SAK:n tapaan sääntömääräinen hallituksen kokous. Toimihenkilöjärjestö STTK:n hallitus kokoontuu, jos tarvis.

Juha Sipilän (kesk.) hallitus on edellyttänyt, että kolmikantaneuvotteluissa sovittavat toimet loisivat edellytykset 10 000 uudelle työpaikalle. Niistä valtaosan pitäisi syntyä juuri ansiosidonnaisen työttömyysturvan muutoksilla. Lakimuutokset tulisivat lähtökohtaisesti voimaan ensi vuoden alussa.

Ylen tietojen mukaan jatkovalmisteluun on jäämässä sen selvittäminen, voisiko työttömyysturvaa käyttää nykyistä laajemmin opiskeluun. Samoin käynee ansiosidonnaisen työttömyysturvan käyttämiselle palkkatukena, mitä EK on vastustanut.