1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Jahtimatka voi olla viranhoitoa, sanoo oikeusasiamies

Puolustusvoimien mielestä kutsuvierasjahdit ovat joissakin tapauksissa ainoa tilaisuus tavata tärkeitä henkilöitä.

Kotimaan uutiset
Bissu. Kivääri metsästäjän käsissä. Kiväärissä kiikaritähtäin.
Yle

Oikeusasiamiehen mukaan Puolustusvoimien ylin johto ei ole rikkonut lakia osallistuessaan kutsuvierasjahteihin ja muihin ulkopuolisten järjestämiin tapahtumiin. Oikeusasiamies selvitti asiaa Valtiontalouden tarkastusviraston pyynnöstä. Tarkastusvirasto kiinnitti erityistä huomiota metsästystapahtumiin.

Valtiontalouden tarkastusvirasto huomasi omassa tarkastuksessaan, että Puolustusvoimien ylin johto osallistui usein ulkopuolisten järjestämiin tilaisuuksiin ja tavallisimmin kyse oli metsästyksestä.

Tarkastusvirasto selvitti asiaa kuuden Puolustusvoimien ylimpään johtoon kuuluvan henkilön osalta yhdeksän kuukauden ajalta vuosina 2014–2015. Eniten matkapäiviä oli Puolustusvoimien komentajalla, yhteensä 25. Pääesikunnan päälliköllä ja Ilmavoimien komentajalla niitä oli selvästi vähemmän.

Päälliköillä eri säännöt vieraanvaraisuudessa

Puolustusvoimien mukaan sillä on erityinen vastuu yhteiskuntasuhteiden hoidossa, koska se vastaa turvallisuudesta kokonaisuutena.

Johtavassa asemassa olevat virkamiehet ovat velvollisia hoitamaan suhteita laajemmin kuin muu henkilöstö, joten heihin on Puolustusvoimien mukaan aihetta soveltaa vieraanvaraisuudessa erilaisia perusteita kuin muihin.

Kanssakäyminen edellyttää Puolustusvoimien mukaan myös sellaista yhteydenpitoa, joka ei välittömästi liity työasioihin. Ylimmän johdon osallistuminen tapahtumiin on kirjattu virkamatkoiksi ja niistä on maksettu virkamatkakorvaukset.

Jahtimatkat Puolustusvoimille tärkeitä

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin katsoo, että Puolustusvoimien virkamiesten yhteydenpito ympäröivään yhteiskuntaan on tärkeää.

Yhteiskuntasuhteiden ylläpitämiseen liittyvä toiminta yhdistettynä metsästystykseen ei Sakslinin mielestä ole epätavallista tai moitittavaa. Sakslinin mukaan on tavanomaista, että sidosryhmätilaisuuksissa on usein vapaamuotoista sosiaalista ohjelmaa.

Sakslin kuitenkin katsoo, että tilaisuuden tulisi liittyä osallistujan virkatehtäviin ja osallistumiseen tulisi olla viranomaisen tarpeesta johtuva syy.

Puolustusvoimien mukaan kutsuvierasjahdit ovat eräiden ryhmien kohdalla ainoa tilaisuus, jossa ylin johto voi verkostoitua talouselämän, hallinnon ja eri järjestöjen johdon kanssa.

Puolustusvoimien tietoon ei ole tullut yhtään tapausta, jossa virkamiehen osallistuminen metsästystilaisuuteen olisi aiheuttanut epäluottamusta.

Pipoja ja villasukkia saa ottaa lahjoina

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mielestä tavanomaisen ja kohtuullisen vieraanvaraisuuden vastaanottaminen on hyväksyttävää eikä yleensä vaaranna luottamusta.

Puolustusvoimien edustajat ovat selvityksen mukaan saaneet yksittäisiltä yrityksiltä usein enintään muutaman kymmenen euron arvoisia lahjoja, kuten pipoja, sormikkaita, villasukkia tai jahtiliivejä.

Vastavuoroisesti Puolustusvoimien edustajat ovat esittäneet isännille kutsun osallistua omiin tilaisuuksiinsa tai luovuttaneet isännille kiitoksena pieninä lahjoina esimerkiksi huiveja tai puukkoja tai muita Puolustusvoimiin liittyviä muistoesineitä.

Sakslin toteaa, että hänellä ei ole Valtiontalouden tarkastusvirastolta ja Puolustusvoimilta saatujen tietojen perusteella syytä epäillä, että joku henkilö tai viranomainen Puolustusvoimien ylimmässä johdossa olisi tässä asiassa rikkonut lakia.

Lue seuraavaksi