Taksien kilpailu eduskunnan ruodittavaksi tänään

Taksiliikenteen vapauttaminen on aiheuttanut etukäteen eniten kädenvääntöä hallituksen liikenneuudistuksissa. Eduskunta aloittaa liikennekaaren käsittelyn tänään.

politiikka
Takseja jonossa.
Yle

Keskustelu hallituksen yhdeksi kärkihankkeekseen nostamasta liikennekaaresta on käyty lähinnä taksiliikenteen vapauttamisen ympärillä.

Hallitus kiisteli taksiuudistuksesta liikennekaariesityksen loppumetreille asti.

Tilanne ratkesi kompromissiin, missä hintakilpailu vapautettiin, mutta liikenne pidettiin edelleen luvanvaraisena. Tosin samalla päätettiin helpottaa taksilupien saantia ja luopua lupien kuntakohtaisista enimmäismääristä.

Tämän myös taksiliikenteen vapauttamiseen kriittisesti suhtautuneet perussuomalaiset pystyivät hyväksymään.

Taksiliikenne on vain osa liikennekaarta

Taksikiistan ohessa liikennekaari on laaja hanke, jonka tarkoitus on linjata ja koota liikennemarkkinoiden lait yhteen.

Pyrkimyksenä on helpottaa liikennepalveluiden käyttöä, edistää uusien liiketoimintamallien ja yritysten syntymistä ja ottaa hyöty irti digitaalitekniikasta.

Uusille liiketoimintaideoille on tarkoitus raivata tietä hyödyntämällä tietovarantoja ja avointa dataa nykyistä paremmin. Myös sääntelyä on tarkoitus keventää.

Julkisen liikenteen käyttäjien elämää uudistuksessa helpottavat taksiliikenteen vapautumisen lisäksi muun muassa aikataulujen avaaminen yhteiskäyttöön ja yhtenäisen maksukorttijärjestelmän käyttöönotto.

Liikennekaari toteutetaan kolmessa vaiheessa

Liikennekaari on hankkeena pilkottu kolmeen toteutusvaiheeseen.

Ensimmäisessä vaiheessa yhtenäistetään liikennemarkkinoita ja liikennepalveluita koskevia säädöksiä eri laeista. Muokattavina ovat taksiliikennelain lisäksi muun muassa joukkoliikennelaki ja kaupallisia tavarakuljetuksia koskeva laki.

Nyt käynnistyvässä eduskuntakäsittelyssä rukataan myös ajoneuvolain säännöksiä ja tehdään helposti toteutettavia muutoksia kuljettajien ammattitaitosäännöksiin.

Uudistus täydentyy toisessa ja kolmannessa vaiheessa

Liikenteen ammattipätevyyksien uudistamista jatketaan liikennekaaren toisessa vaiheessa, jossa uudistetaan myös kuljettajankoulutusta koskevia säädöksiä. Samoin jatketaan jo ensimmäisessä vaiheessa käynnistyvää liikennepalvelujen tietojen käyttöä ja luovuttamista koskevia uudistuksia.

Toiseen vaiheeseen kuuluu myös kansainvälisten määräysten soveltamisen kriittinen tarkastelu.

Liikennekaaren on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 heinäkuussa. Tämän päivän eduskunnan lähetekeskustelu on katsottavissa Areenassa kello 14 alkavassa eduskunnan täysistunnossa.