Yhä useampi kastettava lapsi saa rinnalleen ainoastaan yhden kummin

Monilla perheillä on vaikeuksia löytää vähintään kahta kirkkoon kuuluvaa kummia lapselleen.

Lappeenranta
Vauvaa kastetaan.
Tuula Nyberg / Yle

Yhä useammassa perheessä on viime vuosina havahduttu tilanteeseen, että omalle kastettavalle lapselle ei tahdo löytyä vähimmäismääränä pidettyä kahta kummia. Yhtenä syynä on se, että kirkosta eroaa tai on eronnut sen ikäisiä ihmisiä, joita usein pyydetään kummeiksi.

Evankelis-luterilaiseen kirkon jäseneksi kastettavan lapsen kummin täytyy olla kirkon jäsen, rippikoulun käynyt ja konfirmoitu. Esimerkiksi Lappeenrannan seurakuntiin kuuluu entistä enemmän perheitä, jotka löytävät lapselle ainoastaan yhden kelpoisuusehdot täyttävän kummin.

Sekin riittää poikkeusluvalla.

– Kirkkoherra tekee päätöksen siitä, riittääkö yksi kummi, selventää Lappeen seurakunnan kirkkoherra ja Lappeenrannan seurakuntien keskusrekisterin johtaja Mika Lehtola.

Kummiuden vaatimuksia ei hevillä muuteta

Voisi kuvitella, että kummiuden kriteerejä muuttamalla ongelma voisi ainakin helpottua. Lehtola ei kuitenkaan usko, että kirkkolaissa ja -järjestyksessä linjattuja vaatimuksia lähdetään kirkon piirissä muuttamaan.

– Nämä ovat linjauksia, joiden muuttaminen on ison työn takana. Jos sitä muutettaisiin, niin kummiuden alkuperäisestä merkityksestä ja tehtävästä menetettäisiin oleellisin.

Kummin tehtävänä on lapsen vanhempien tukeminen ja lapsen kristillisestä kasvatuksesta huolehtiminen.

Entä voisiko edessä olla aika, että kummeista luovuttaisiin kokonaan? Lehtolan mukaan tuskin.

– Seurakunnista voi löytyä ihmisiä, jotka toimivat useampien ihmisten tai lasten kummeina. Tässä kristillisen kasvatuksen, tuen ja yhteyden merkitys on korostuu. Ketään ei jätetä yksin kasvamaan kristittynä.

Evankelis-luterilaiseen kirkon jäseneksi liitettävän lapsen kummina voi myös toimia myös muun kristillisen kirkkokunnan tai yhteisön jäsen, joka hyväksyy luterilaisen kirkon kasteen.