Professorikysely: Yliopisto ei ole enää niin hyvä työpaikka

Professorien tyytyväisyys yliopistoihin työnantajina on kärsinyt kolauksen rahoitusleikkausten vanavedessä. Moni suosittelisi silti omaa yliopistoaan työpaikaksi.

tiede
Jyväskylän yliopiston tohtoripromotoitavien tanssiharjoitukset.
Matti Myller / Yle

Yliopisto professorin työnantajana -kyselyyn tuli myönteisiäkin vastauksia ja jotkin yliopistot saivat varsin hyvän kouluarvosanan. Huonoimmat arvosanat professoriliiton teettämässä kyselyssä osuivat Tampereen teknilliseen, Helsingin ja Oulun yliopistoon, joissa on läpikäyty yt-neuvotteluja ja väkeä on potkittu pois.

Yli kahdeksan keskiarvon pääsivät vain Svenska handelshögskolan ja Lapin yliopisto. Yli tyydyttävän seitsemän arvoiseksi vastaajat katsoivat Turun ja Jyväskylän yliopistot, Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä Vaasan ja Tampereen yliopistot. Listan hännillä Helsingin yliopisto sai arvosanan 6,3. Kaikkien yliopistojen keskiarvo oli 6,9.

Grafiikka
Koko taulukko näkyy kuvaa klikkaamalla.Yle Uutisgrafiikka

Kysely paljasti professoreitten tyytymättömyyden tutkimustyön edellytyksiin ja viestii vaikutusmahdollisuuksien kaventumisesta. Tutkimustyöhön jäävä aika on vähentynyt, kun tukihenkilöstöä on karsittu ja hallinnolliset tehtävät vievät enemmän professorien aikaa.

”Yliopistomaailmassa tapahtunut keskusjohtoisuus ja tutkimuksen vapauden kaventuminen”

Professoriliiton kysely antaa samansuuntaista palautetta kuin syyskuun puolivälissä julkistettu opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arvioinnin loppuraportti.

Yli viidensadan professorin mielestä yliopistoissa ollaan pääsääntöisesti menty huonompaan suuntaan. Kuilun tutkimustyötä tekevien sekä rehtorien ja hallinnon välillä koetaan kasvaneen ja päätökset sanellaan hallinnon eikä tieteen ehdoilla.

– Kiristynyt rahoitustilanne heijastuu professoreitten mielipiteisiin, koska negatiivista palautetta tulee eniten niistä yliopistoista, joissa on ollut mittavia väen vähentämiseen johtaneita yt-neuvotteluja, toteaa puheenjohtaja Kaarle Hämeri Professoriliiton tiedotteessa.

Hämeri työskentelee Helsingin yliopistossa, missä 70 prosenttia vastanneista ei luota yliopiston johdon päätöksentekoon eikä koe saavansa riittävästi tietoa päätöksistä. Sama kriittisyys leimaa myös Oulun yliopistosta ja Taideyliopistosta tulleita vastauksia.

Professorit kaipaavat lisää avustavaa henkilöstöä myös esimies- ja johtotehtävien hoitamiseen: vain viidennes vastaajista katsoi, että tämän työn hoitamiseen on riittävästi avustavaa henkilöstöä. Huonoin tilanne vastausten valossa näyttää olevan Oulun yliopistossa, Åbo Akademissa, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa.

”Yliopistojen businesstyyppinen johtamiskulttuuri kaventaa tieteellisen työn autonomiaa ja heikentää tieteen laatua"

Professorien työajaksi on määritelty kilpailukykysopimuksen mukaan nyt 1624 tuntia vuodessa. Kyselyn vastaukset kertovat toista, vuosittainen työaika ylittyy rutkasti. Vastanneiden mukaan keskiarvo on 2093 tuntia vuodessa. Syynä ylitykseen on useimmiten se, että varsinaista tutkimusta ehtii tehdä vasta omalla vapaa-ajallaan.

Tutkimusryhmien johtamisen ja kannustamisen moni professori kokee tärkeimmäksi tehtäväkseen. Uusien tutkimusavausten tekoa haittaa kuitenkin rahoituksen hakuun, hallintoon ja raportointiin kuluva aika.

Erot yliopistojen välillä näkyvät selvästi, kun kysyttiin mahdollisuuksista tehdä tutkimustyötä. Tyytyväisimmät professorit löytyivät Svenska handelshögskolanista ja Jyväskylän yliopistosta.

Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa puolet vastaajista oli tyytyväisiä tutkimusmahdollisuuksiinsa. Tyytymättömiä oli eniten Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Åbo Akademissa ja Oulun yliopistossa.

”I hope I won't be here in five years”

Vaikka 37 prosenttia vastaajista oli harkinnut työpaikan vaihtoa, niin monet olivat silti valmiita suosittelemaan yliopistoa työpaikaksi.

Tämä kertonee professorien sitoutuneisuudesta omaan tutkimusalaansa, vaikka resursseja olisikin niukennettu. Eniten suosittelijoita löytyi Svenska handelshögskolanista ja Lapin sekä Jyväskylän yliopistoista.

Yliopisto professorin työnantajana -selvitys tehtiin sähköpostikyselynä kesäkuussa 2016. Kohderyhmänä oli yliopistojen palveluksessa olevat Professoriliiton jäsenet. Vastaajia oli kaikkiaan 533 ja vastausprosentti oli 39.

Väliotsikot ovat kyselyyn tulleita vapaamuotoisia vastauksia.

Lähteet: Professoriliitto