IMF Suomen taloustilanteesta: Tutkimus- ja kehitysmenojen säästöistä luopuminen edistäisi innovaatioita

IMF:n asiantuntijaryhmä nostaa esille esimerkiksi verovähennykset tutkimushankkeille, jotta keksintöjä syntyisi.

IMF:n pääkonttori Washington DC:ssä. Kuva: Jim Lo Scalco / EPA

Suomen talouskasvu nopeutuu tänä vuonna 0,9 prosenttiin ja ensi vuonna 1,1 prosenttiin, arvioi Kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n Suomessa vieraileva asiantuntijaryhmä. Keskipitkällä aikavälillä ryhmä uskoo Suomen talouskasvun yltävän 1,5 prosenttiin. Ryhmä on antanut loppulausuntonsa Suomen talouden tilasta ja rahoitussektorin vakaudesta.

IMF huomauttaa, että uudistukset julkisen päätösvallan alaisilla sektoreilla, kuten rautatieliikenteessä ja postissa, voisivat lisätä kilpailua ja tuottavuutta ja vaikuttaa talouteen laajemminkin.

Raporttinsa antanut ryhmä huomauttaa, että luopuminen julkisten tutkimus- ja kehitysmenojen leikkauksista edistäisi innovaatioita. IMF:n mukaan entistä parempien kannustimien antaminen yksityisille tutkimus- ja kehityshankkeille kuten verovähennykset auttaisivat myös asiaa.

Ryhmä korostaa myös, että kohtuuhintaisia asuntoja on oltava nykyistä enemmän kaupunkialueilla, jotta työvoima liikkuisi.

"Rahoitusjärjestelmä terveellä pohjalla"

Riskeinä, jotka voivat johtaa ennakoitua hitaampaan kasvuun, ryhmä mainitsee muun muassa Britannian EU-eron järjestelyjen epävarmuudet ja mahdolliset rahoitusmarkkinahäiriöt Pohjoismaissa.

Suomen tärkeimpänä haasteena IMF:n asiantuntijaryhmä näkee edelleen kasvun tukemisen. Se painottaa yhä perusteellisia rakenteellisia uudistuksia tuottavuuden parantamiseksi.

Suomen viimeaikaisia uudistuspäätöksiä se pitää myönteisinä mutta vaatii tiivistä seurantaa. Esimerkiksi kilpailukykysopimus vähentää työvoimakustannuksia. Ryhmän mukaan se voisi myös joustavoida palkkaneuvottelujärjestelmää yritystasolla ja auttaa mukauttamaan palkat tuottavuuteen. Tämä ei kuitenkaan ryhmän mukaan ole varmaa.

Suomen rahoitusjärjestelmän IMF arvioi olevan terveellä pohjalla.