Ehdotus: Kiistelty sote-valinnanvapaus toteutuu pala kerrallaan – Aluksi mukaan lääkärit ja hammaslääkärit

Ylen tietojen mukaan valinnanvapausmallin toimeenpanoa ehdotetaan toteutettavaksi kahdessa vaiheessa vuosina 2019–20 ja 2021–22. Aluksi ihminen saisi itse valita rajatusti lääkäripalveluja ja asiakassetelillä kotiin vietäviä palveluja.

Kotimaa
Valinnanvapaus
Stina Tuominen / Yle

Ylen tietojen mukaan virkamiesten valmistelema ehdotus valinnanvapausmalliksi etenee vaiheittain ja alkuun valinnanvapauden piirissä on hyvin rajoitettu määrä palveluja. Valinnanvapausuudistuksen ensimmäinen vaihe alkaisi 1.1.2019 ja toinen vaihe 1.1.2021. Kummassakin vaiheessa siirtymäaika olisi kaksi vuotta.

Ensimmäinen vaihe vuonna 2019

Ensimmäisessä vaiheessa valinnanvapaus koskisi lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja.

Ihminen saisi itse valita palvelun tuottajan, jolta hän voisi saada rajattuja perusterveydenhuollon palveluja ja sosiaalihuollon yleistä neuvontaa ja ohjausta. Tuottajan on oltava rekisteröity ja maakunnan hyväksymä.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että lääkäritarjontaa tulisi enemmän ja pääsy vastaanotolle voisi helpottua. Suoraan asiakas saisi valita myös tuottajan, joka tarjoaisi rajattuja suun terveydenhuollon palveluja.

Ylen tietojen mukaan virkamiehet ehdottavat, että käyttöön otetaan asiakasseteli. Maakuntien pitäisi ottaa asiakasseteli käyttöön ainakin kotiin annettavissa palveluissa, esimerkiksi vanhusten kotihoidossa.

Asiakassetelilllä ihminen saisi valita palvelujen tuottajan, kun maakunnan palvelulaitos olisi ensin arvioinut asiakkaan palvelutarpeen. Palvelun tuottajalla on oltava sopimus maakunnan kanssa.

Sote-uudistuksessa palvelulaitos on elin, joka vastaa muun muassa maakunnan omasta palvelutuotannosta. Sen viranhaltijat voivat tehdä viranomaispäätöksiä ja käyttää julkista valtaa.

Toinen vaihe vuonna 2021

Toisessa vaiheessa asiakkaan suoraan valittavien palvelujen valikoima laajentuisi muihinkin nykyisiin peruspalveluihin. Kakkosvaiheessa asiakas saisi myös valita erikoislääkäripalveluja.

Lisäksi käyttöön otettaisiin henkilökohtainen budjetti. Henkilökohtainen budjetti on rahasumma, jonka esimerkiksi vammainen tai muuten tukea tarvitseva ihminen voisi saada tarvitsemiinsa palveluihin. Henkilökohtaisessa budjetoinnissa ihminen päättää itse, mihin raha käytetään.