Soklin kaivoksen ympäristö- ja vesilupahakemus katkolla

Savukoskelle suunnitellun Soklin kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa voi kaatua, ellei kaivosyhtiö Yara paranna lupahakemustaan. Yaran mukaan viranomaisen vaatimat täydennykset eivät ole kovin suuria.

Soklin kaivos
Soklin katselmus syksyllä 2015
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto piti katselmusta Soklissa syyskuussa 2015.Tapani Leisti / Yle

Norjalainen lannoiteyhtiö Yara pani Savukoskella olevan Soklin fosfaattikaivoshankkeen jäihin vuosi sitten. Kaivokselle haetaan silti ympäristö- ja vesitalouslupaa.

Vuosi sitten myös lupaviranomainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto AVI piti katselmusta Soklin aiotulla kaivosalueella. Viranomaisia kiinnostivat mm. luonnontilaiset lähteet, joita Soklissa on runsaasti. Kaivospiirin alueen lähes 80 lähteestä parikymmentä voi jäädä Jänesaavalle aiotun suuren jätealtaan alle.

Soklin luparatkaisun piti tulla jo viime (2016) talvena, mutta asian on mutkistunut. Lupahakemuksen käsittely on venynyt, koska kaivosyhtiö Yara on muuttanut hakemusta.

Vahvemmat padot ja paremmat kartat

Kaivosyhtiö haluaisi pienentää jätealtaan pinta-alaa ja korottaa sille läjitettävän kaivoksen sivukivimassiivin korkeutta. Yhtiön mukaan näin säästetään ainakin yksi lähde tuholta.

Pohjois-Suomen AVI on yhä tyytymätön kaivosyhtiön lupahakemukseen, jonka on laatinut konsulttijätti Pöyry. Pari viikkoa sitten se vaati Yaralta täydennyksiä.

Lupaviranomaisen pöydille on kertynyt yli tuhat sivua Soklin hakemusta. AVI:n mielestä hakemus on yhä puutteellinen ja osin ristiriitainen. Viranomaisen mukaan "ympäristölupahakemukseen sisältyy toisistaan poikkeavia esityksiä vesivarastoaltaan vesien johtamisesta", joita vaaditaan täsmennettäväksi.

Yhtiöltä vaaditaan selkeämpiä karttoja hankkeesta. Myös jätealtaan padot pitää korotuksen vuoksi suunnitella vahvemmiksi.

Yaran Soklin hankkeen vetäjän Eero Hemmingin mukaan lupaviranomaisen vaatimuksessa ei ole kyse kovin suurista täydennyksistä.

Aluehallintovirasto uhkaa jättää Soklin lupahakemuksen tutkimatta, ellei Yara täydennä hakemusta 25. päivä marraskuuta mennessä.