Rovaniemi rahastaa eniten kerrostaloasujia Lapissa

Kiinteistöliitto on verrannut miten kuntakohtaisesti päätettävät kustannukset vaikuttavat kerrostalossa asuvan kustannuksiin eri puolilla Suomea.

kiinteistövero
Kerrostaloasumisen kustannukset
Kiinteistöliitto

Pohjois-Suomen kaupungeista Rovaniemi perii korkeimmat maksut kerrostaloasujalta.

Kiinteistöliitto on verrannut kuntien päätäntävallassa olevia veroja ja maksuja. Vertailun mukaan 60 neliön kerrostaloasunnossa asuvan vuosikulut ovat Rovaniemellä yli 2 100 euroa, kun vertailun halvimmassa kaupungissa Oulussa kustannuksia kertyy vajaa 1 600 euroa.

Kuntien päättämät maksut muodostavat kuluista noin puolet. Kaikista vertailussa mukana olevista kunnista Rovaniemen kustannukset ovat koko maan toiseksi korkeimmat. Sen edelle menee Vihti. Yli 30 000 asukkaan kaupungeista Rovaniemen kustannukset ovat maan korkeimmat.

Torniossa kustannukset ovat pienemmät kuin Kemissä, mutta molemmissa kaupungeissa ollaan valtakunnan keskiarvon alapuolella. Torniossa veroja ja muita maksuja kertyy kuukaudessa neliötä kohti 2,30 ja Kemissä 2,58 euroa. Valtakunnan keskiarvo on 2,58 euroa.

Rovaniemellä vastaava luku on 2,95 ja Oulussa 2,21 euroa.

Rovaniemi nostanut rajusti veroja

Kiinteistöliiton mukaan Rovaniemellä on nähty koko maan suurin kiinteistöveron korotus, jossa tontin kiinteistövero nousi 15 prosenttia ja rakennuksen kiinteistövero peräti 50 prosenttia.

Koko maassa tontin kiinteistövero on noussut edellisvuoteen verrattuna keskimäärin 1,6 ja kiinteistövero 2,3 prosenttia.

Valtion määrittämissä kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoissa ei tapahtunut muutoksia vuodelle 2016, vaan muutoksia on nähty kunnan päätösvallassa olevissa vero-osuuksissa.

Kustannusten nousu jyrkentymässä koko maassa

Kokonaisuutena kiinteistökustannusten nousu on ollut maltillista tänä vuonna. Keskimäärin ne ovat nousseet 0,5 prosenttia.

Kiinteistöliiton arvion mukaan tulevaisuuden näkymissä on paineita kustannusten nousuun.

– Budjettiriihessä kiinteistöveroon tuli lisäkorotus jo vuosi sitten päätetyn lisäksi. Tämän lisäksi lämmityspolttoaineiden verotus on kiristymässä 2017. Näin ollen vuosi 2016 jäänee ohimeneväksi suvannoksi kiinteistökustannusten nousussa, arvioi pääekonomisti Jukka Kero.

Kiinteistöliiton vertailu perustuu 30-vuotiaaseen asuinkerrostaloon, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa. Talon energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit.

Vertailussa on mukana kaikkiaan 51 kaupunkia ja kuntaa, joista 37 on yli 30 000 asukkaan vertailukaupunkeja. Tiedot ovat syyskuun 2016 mukaisia.