Oulun Energia suunnittelee automaattista jätteenlajittelijaa Ruskon jätekeskukseen

Avauksellaan yhtiö lähtisi mukaan kiertotalouteen. Tavoitteena on lajitella linjastossa kaikki Pohjois-Suomen jätteet.

Oulu
Oulun Energian toimisto sijiatsee Kasarmintiellä.
Oulun Energia haluaa nostaa Pohjois-Suomen kiertotalouden kärkeen Euroopassa.Risto Degerman / Yle

Oulun Energia suunnittelee rakentavansa Ruskon jätekeskuksen alueelle Ouluun automaattisen jätteenlajittelulinjaston, jossa yhdyskuntajäte lajitel­taisiin ennen polttoa eri kierrätysjakeisiin, kuten metalleihin, erilaisiin muoveihin ja biojätteisiin. Muu polttokelpoinen jäte kuljetettaisiin Laanilan ekovoimalaitokselle poltettavaksi.

– Ensivaiheessa siellä käsiteltäisiin kaikki Pohjois-Suomen yhdyskuntajäte. Myöhemmässä vaiheessa siellä pystyttäisiin lajittelemaan kaikki Pohjois-Suomen jätteet ja viemään ne hyötykäyttöön jakeina, sanoo Oulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelä.

Suunnitelmissa on tarkastella mahdollisuutta mädättää sekajätteestä erotettu biojäte metaaniksi.

– Jos kaikki nyt polttoon menevä biojäte mädätettäisiin, siellä olisi noin viiden miljoonan litran verran polttoainetta liikenteen tarpeisiin, Järvelä sanoo.

Pohjois-Suomessa syntyvästä yhdyskuntajätteestä noin kolmasosa on biojätettä.

Linjasto muuttaisi oleellisesti kerätyn yhdyskuntajätteen käsittelyä nykyisestä mallista, jossa jäteautot kuljettavat jätteet suoraan poltettavaksi.

Nostamme nykyisen jätetalouden todelliseksi kiertotaloudeksi.

Juhani Järvelä

Investoinnilla mukaan kiertotalouteen

Linjaston arvioidaan maksavan 15–30 miljoonaa euroa riippuen siitä, missä laajuudessa lajiteltuja materiaaleja Oulun Energia jatkojalostaa. Investointipäätöstä ei ole vielä tehty.

– Tämmöinen pilotointilaitteisto on käytössä Riihimäellä Ekokemillä, mutta lähdemme katsomaan asiaa kokonaisvaltaisesti, Järvelä kertoo automaattilinjastosta.

Linjaston rakentaminen Ruskon jätekeskukseen vaatii ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristöluvan. Oulun Energian mukaan tuotanto voisi olla käytössä aikaisintaan vuonna 2019.

– Automaattisen lajittelun avulla viemme jätteiden hyötykäytön aivan uudelle tasolle. Nostamme nykyi­sen jätetalouden todelliseksi kiertotaloudeksi, jossa tavoitteenamme on olla Euroopan huipputasolla, Järvelä visioi.

Oulun Energiasta muistutetaan, että jätteiden kierrätys pitää lähes kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä.

– Tätä kannattaa mielestämme kehittää. Se luo myös uusia avauksia liike-elämään, alueille joista emme ehkä vielä edes tiedä.