Ely-keskus puuttui Paimion hakkuisiin – liito-oravasta viikkojen viivästys

Liito-oravahavainto ja luonnonsuojelijoiden aktiivisuus johtivat avohakkuiden keskeyttämiseen Paimiossa. Hakkuut pääsevät alkamaan aikaisintaan kuukauden päästä.

Varsinais-Suomi
Liito-oravan pesäkolo Kriivarissa
Yle

Paimion Kriivarissa Kevolantien ja Mauritzintien välissä sijaitsevan metsäalueen hakkuutyöt on keskeytetty toistaiseksi.

Syynä viivästykseen on Varsinais-Suomen Ely-keskuksen alueelta tekemä liito-oravahavainto. Kriivarissa ehdittiin kaataa aluskasvusta ja pieniä puita.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ylitarkastaja Olli Mattila sanoo, että havainto ei välttämättä pysäytä hakkuutöitä kokonaan, vaan niitä voitaisiin silti tehdä osassa metsää.

– Liito-oravaa löytyy kyllä, mutta ei sitä koko alueella ole, eikä laki suojaa koko metsää, Mattila toteaa.

– Hakkuusta kaksi kolmasosaa on harvennushakkuuta ja yksi kolmasosa avohakkuuta. Kun siitä säästetään liito-oravan levähdyspaikat ja ruokailupuut, niin kyllä elinympäristöä riittää.

Aloite keskeyttäisi hakkuut kokonaan

Ely-keskus on saanut aloitteen hakkuiden keskeyttämisestä kokonaan. Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri kertoo olevansa aloitteen tekijä. Luonto-Liitto ja muut luonnonsuojelutoimijat aktivoituivat asiassa jo syyskuun lopulla.

Jotta hakkuutyöt Kriivarissa voivat jatkua, täytyy Ely-keskuksen käsitellä keskeytyspyyntö.

– Siihen kuluu aikaa viikosta kahteen viikkoon, arvioi Varsinais-Suomen Ely keskuksen ylitarkastaja Olli Mattila.

Käsittelyn jälkeen päätös tulee lainvoimaiseksi 30 päivän kuluttua. Tänä aika päätöksestä voi vielä valittaa.

Hakkuutyöt jatkuvat siis aikaisintaan marraskuun puolen välin tienoilla.

Ei vain liito-oravametsä

Kriivarin metsäalue on tärkeä myös alueen asukkaille, kertoo Kriivarissa asuva luontoharrastaja Pekka Salmi. Hänkin kertoo olevansa huolestunut alueen kohtalosta.

– Kirjoitin tästä lehteenkin, enkä maininnut liito-oravia ollenkaan. Alue on tärkeä myös muista syistä. Tässä menee hiihtolatu ja vieressä on koulu ja päiväkoti, joille metsä on tärkeä, Salmi kertoo.

Liito-oravan lisääntymispaikkoja ei saisi heikentää

Luonto-Liiton Varsinais-Suomen piiri huomauttaa, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulaissa.

Piirin mielestä nykyinen hakkuusuunnitelma vaarantaa liito-oravan säilymisen Kriivarin alueella. Piirin mielestä lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilyttäminen kelvollisena vaatii huomattavasti nykyistä laajemman aluerajauksen.