Sielunhoidossa sopivan ja sopimattoman käytöksen rajat ovat selvät

Kirkkohallituksessa on vain harvoin törmätty tapauksiin, joissa sielunhoitotilanne olisi aiheuttanut kirkon viranhaltijan virasta pidättämisen.

Kotimaa
Käsi pitelee toista kättä.
Yle

Kirkossa sielunhoitoa annetaan usein elämän kriisitilanteissa, jotka voivat aiheutua esimerkiksi sairauksista tai surusta. Sielunhoitoa antavat papit ja diakoniatyöntekijät, jotka ovat saaneet tehtävään myös koulutuksen.

Apulaisjohtaja Sampo Muurinen Kirkkohallituksesta sanoo, että tapaukset, joissa sielunhoitotilanteen takia kirkon viranhaltija olisi jouduttu pidättämään virasta ovat harvinaisia. Kauhavan seurakunnan kirkkoherran virasta pidättämistä Muurinen ei kommentoi, koska ei tunne tapausta.

Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on pidättänyt virasta Kauhavan kirkkoherran kolmeksi kuukaudeksi. Syynä kurinpitorangaistukseen on sielunhoidon yhteydessä ilmennyt papille sopimaton käytös.

Ei käännyttämistä vaan kohtaamista

Sairaalapappina toimineen Sampo Muurisen mukaan rajat sopivalle ja sopimattomalle käytökselle ovat selvät. Kirkon työntekijälle sielunhoitotilanne on työtilanne, ja siinä ollaan sen pohjalta läsnä, painottaa Muurinen.

Joskus esimerkiksi murtuneen asiakkaan auttaminen voi kuitenkin aiheuttaa myös tulkintaeroja.

– Siinä työntekijältä (sielunhoitajalta) vaaditaan suurta herkkyyttä, kaikkihan eivät koe edes koskemista, esimerkiksi selkään silittämistä hyvänä vaan kokevat sen heti liiallisena lähenemisenä.

Muurinen painottaa, että sielunhoito on auttamista ja ihmisen kohtaamista.

– Vakavinta ja ikävintä on, jos sielunhoitotilanteessa pappi ajaa vakaumuksellaan sen yli, jota hän on tullut kuuntelemaan ja tilanteesta tulee uskontoon liittyvä todistamisen hetki työntekijälle. Silloin ihminen ei tule kuulluksi, vaan papin oma agenda on ykkönen.