Turussa haisee myös jatkossa, mutta ehkä vähemmän

Pahat hajut ovat piinanneet Turkua pitkin syksyä. Syynä on useita eri lähteitä.

Turku
Biokaasulaitos Turun Topinojalla.
Biovakan biokaasulaitos sijaitsee Turun Topinojalla.YLE / Simo Kymäläinen

Turkua vaivanneista hajuhaitoista ei päästä kokonaan eroon, mutta hajuja voidaan vähentää erilaisin toimenpitein. Tätä mieltä on Turun ympäristönsuojelutoimisto antamassaan vastineessa Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnalle.

Lautakunnan puheenjohtaja Niko Aaltonen ja jäsen Tapio van Ooik olivat jättäneet ympäristötoimelle selvityspyynnön siitä, mistä Turun kaupunkia viime aikoina vaivanneet pahat hajut ovat peräisin ja miten niiden muodostumista voitaisiin estää.

Hajuja voidaan vähentää

Ympäristötoimen vastineen mukaan hajuja ei voida kokonaan poistaa, mutta vähentäminen onnistuu. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen johdolla on tarkoitus neuvotella lähiaikoina toimenpiteistä hajuhaittojen vähentämiseksi alan toimijoiden kanssa.

Ympäristötoimen mukaan myös hajuhaittojen seuranta olisi kannattavaa, jotta tilanteisiin kyetään reagoimaan nopeasti ja määrätietoisesti. Ympäristötoimi ehdottaa esimerkiksi jatkuvia mittauksia Topinojan läheisyydessä ja asukaspalautteista saatavaa hajujen paikkatietoanalyysiä.

Turun hajut tulevat monesta eri lähteestä

Konsulttiyhtiö Ramboll teki syyskuun puolivälissä hajukartoituksen Turussa. Selvityksen mukaan hajuhaittoja ovat Turussa aiheuttaneet muun muassa Gasum Biovakka, Lounais-Suomen Jätehuolto, Vesiliikelaitos ja Kakolan jätevedenpuhdistamo.

Ympäristötoimi kertoo vastineessaan, että Topinojan jäteasemalla sijaitsevalla Gasum Biovakan biokaasulaitoksella on jo aloitettu valmistelut hydrolyysireaktorin korjaamiseksi. Tavoitteena on korjata säiliö tulevien viikkojen aikana. Hajuhaitan odotetaan vähenevän korjaustoimenpiteiden jälkeen.

Myös Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n hajuhaitan odotetaan vähenevän kaasunkeräysputkiston käyttöönoton jälkeen.

Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta käsittelee Turun hajuongelmaa ja ympäristötoimen vastinetta kokouksessaan tiistaina 11. lokakuuta.