Lapin ammattikorkeakoulu ottaa käyttöön lukuvuosimaksut rajatusti ulkomaalaisille

Lukuvuosimaksu EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille on 8000 euron suuruinen, mutta siihen voi saada avustusta.

Kotimaa
Lapin AMK -teksti ammattikorkeakoulun rakennuksen ovessa.
Antti Heikinmatti / Yle

Lapin ammattikorkeakoulu ottaa käyttöön 8000 euron suuruisen lukuvuosimaksun englanninkielisiin koulutuksiin. Maksu peritään ensi syksystä alkaen EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta.

Opiskelija saa kuitenkin apurahan, joka kattaa ensimmäisenä vuonna 80 prosenttia ja myöhemmin 60 prosenttia lukuvuosimaksusta, mikäli opinnot etenevät tavoiteajassa. Tutkinnon hinnaksi tulee apurahojen jälkeen 8000 euroa.

Myös Lapin yliopisto on päättänyt 8000 euron suuruisen lukuvuosimaksusta. Summa on arviolta keskimäärin sama kuin muissakin Suomen korkeakouluissa.

Lapin ammattikorkeakoulussa on viisi kokonaan englanninkielistä koulutusohjelmaa, joista neljä on Bachelor-tasoisia AMK-tutkinto-ohjelmia ja yksi Master-tasoinen YAMK-koulutus.