Elena etäopiskelee kaupungissa, jossa yliopistoa ei ole – ”En haluaisi vaihtaa päätoimiseksi opiskelijaksi”

Elena Barsuk opiskelee Kajaanissa kesäyliopistossa tähtäimessään tutkinto kasvatustieteistä.

koulutus
Näppäimistö ja tietokone.
Etäopiskelu tapahtuu verkkossa. Opiskelijat katsovat verkossa luentoja, keskustelevat keskenään ja tekevät ryhmätehtäviä eri oppismialustoilla.Julia Sieppi / Yle

Etäopinnot lisääntyvät Suomessa kaikilla koulutusasteilla. Ne mahdollistavat esimerkiksi töissä käyvälle oman ammattitaidon kehittämisen työajan ulkopuolella sekä perheellisille joustavat opiskelumahdollisuudet. Avoimet yliopistot ovat sähköisen oppimisen eturintamassa, sillä esimerkiksi Itä-Suomen avoimen yliopiston kurssitarjonnasta 80 prosenttia on mahdollista suorittaa verkossa.

Elena Barsuk, 44, opiskelee itselleen tutkintoa, jotta voisi työskennellä Suomessa luokanopettajana. Hän harjoitti ammattia jo asuessaan Venäjällä, mutta Suomessa alalle tarvitaan korkeakoulututkinto.

Barsuk opiskelee nyt kolmatta vuotta Kainuun kesäyliopistossa kasvatustieteitä ja erityispedagogiikkaa. Hän aloitti opintonsa vuonna 2013 ja on suorittanut muutaman vuoden aikana yli 130 opintopistettä. Nyt hänellä on avoimen yliopiston puolella jäljellä vielä noin 50 opintopistettä aineopintoja kahdesta eri aineesta.

Tietenkin maksan paljon opiskelusta, mutta maksamisen voi tehdä onneksi osissa.

Elena Barsuk

Barsuk kiittää kesäyliopiston monimuoto-opetusta ja verkko-opetusta opiskelun mahdollistajana pienellä paikkakunnalla. Kajaanissa yliopistoa ei ole, mutta kesäyliopisto tarjoaa avoimen yliopiston opintoja.

– Minulla on kaksi lasta, joita täytyy miettiä. Näin minun ei tarvitse mennä mihinkään, eikä tarvitse muuttaa Kajaanista, hän toteaa.

– Opintojen tekeminen etäopintoina oli ensin enemmän pakko, mutta pikkuhiljaa tulin tietysti tyytyväisemmäksi, ja nykyään en haluaisi vaihtaa päätoimiseksi opiskelijaksi.

Barsuk kertoo, että kesäyliopistossa opiskelu on muun muassa parantanut hänen omaa hyvinvointiaan ja tulevaisuuden työmahdollisuuksia. Suomessa luokanopettajan on opiskeltava kasvatustieteistä maisterin tutkinto, jotta voi toimia ammatissa. Tutkinto on naisen mielessä, vaikka kesäyliopistossa tai avoimessa yliopistossa sitä ei voikaan suorittaa.

Opiskelu maksaa, mutta se kannattaa

Barsuk on tehnyt opintonsa kesäyliopistossa. Vastoin nimeään kesäyliopisto järjestää koulutusta ympäri vuoden Kajaanissa. Kesäyliopisto järjestää kurssinsa avointen yliopistojen kautta yhteistyösopimuksella.

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen kurssit ja kurssipaketit maksavat opiskelijalle. Esimerkiksi 35 opintopisteen kasvatustieteiden aineopinnot maksavat osallistujamäärästä riippuen noin 700–900 euroa. Perus- ja aineopintojen 170 opintopisteelle ja Barsukin kolmelle opiskeluvuodelle kerääntyy hintaa arviolta reilut 3 000 euroa. Barsuk pitää summaa korkeana, mutta se on mahdollistanut muun muassa Kajaanissa asumisen ja omaehtoisen aikataulun.

Koululainen opiskelee kannettavan tietokoneen avulla.
Verkko-opinnot tuovat opiskelijoiden arkeen joustavuutta.Yle

– Nykyään opiskelen ansiosidonnaisella työttömyyskorvauksella. Tietenkin maksan paljon opiskelusta, mutta maksamisen voi tehdä onneksi osissa.

TE-toimisto maksaa korotettua ansiosidonnaista päivärahaa opiskelijoille, jotka suorittavat vähintään 5 opintopistettä kuukaudessa ja tähtäävät pätevyyteen. Barsukille on myönnetty korotettu tuki, ja hän käy muutaman kerran vuodessa esittämässä opinto-otteensa ja opiskelujensa etenemisen TE-toimistolla.

Kainuun kesäyliopiston rehtori ja johtaja Mira Huotari sanoo, että työttömät ovat kasvava asiakaskunta kesäyliopistossa ja Osaamiskeskus Kainuun Aallossa, joka tarjoaa myös ammattikorkeakoulukursseja ja muuta koulutusta.

Toiveena se säilyy edelleen, että isona tyttönä olen maisteri.

Elena Barsuk

– Aina on parempi, että jos vain opiskelija näkee opiskelun vaihtoehtona ja elämässä on työttömyysaika, että käyttää sen opiskeluun. Kyllä se vie elämässä eteenpäin.

Avoimessa yliopistossa tai kesäyliopistossa yliopistotutkintoa ei voi suorittaa, mutta yliopistoon voi päästä erillistä valintaväylää yliopisto-opiskelijaksi. Esimerkiksi kandidaattiseminaari täytyy tehdä yliopiston kautta, vaikka sitäkin tehdessä etätapaamiset ovat ainakin jossain määrin mahdollisia. Samoin maisterin tutkinto on tehtävä yliopiston kautta, sillä avoimet yliopistot tarjoavat ainoastaan perus- ja aineopintoja.

Monimuoto-opetus yleistyy

Opetushallituksen ylitarkastaja Kimmo Koskinen sanoo, että pelkästään verkossa tehtävät opinnot vaativat opiskelijalta päättäväisyyttä ja motivaatiota, sillä moni opinnot aloittanut jättää ne myös kesken. Erityisesti lukio- ja aikuiskoulutuksessa kurssit jäävät usein kesken.

Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston koulutusjohtaja Leena Leskinen sanoo, että myös avoimelta yliopistolta etäopintojen järjestäminen vaatii neuvonta- ja ohjaustyötä, jotta opiskelijat saadaan pysymään suunnitelmassa. Moni nuori kuitenkin myös hakeutuu opinto-ohjaukseen, jotta oman alan valinta helpottuisi.

Elena Barsuk sanoo, että hänestä verkossa opiskelu ei tunnu yksinäiseltä. Hän kertoo ryhmän antavan tukea, vaikka samassa tilassa ei tavattaisikaan usein.

Lukiolaisia tunnilla käyttämässä tietokoneita.
Useissa oppilaitoksissa opiskellaan monimuoto-opiskeluna. Se tarkoittaa sitä, että verkko-opintojen lisäksi opiskelijat suorittavat opintoja myös perinteisesti yhdessä.Yle

– Motivaatio on vahva ja toive saada kasvatustieteiden kandidaatti on vahva. Hyvien pisteiden saaminen tietysti myös motivoi minua. Olen yksinhuoltaja ja leski, joten kasvatustieteiden opiskelu on auttanut minua myös lasteni kasvatuksessa, sanoo Barsuk.

– Vaikka emme tapaa usein, meillä on kerran kuukaudessa tutor-tapaamisia, joissa voi keskustella avoimesti kaikesta.

Kainuun kesäyliopistossa ja avoimissa yliopistoissa opintoja tehdäänkin usein monimuoto-opintoina, mikä tarkoittaa sitä, että verkko-opintojen lisäksi opiskelijat tapaavat toisiaan myös kesäyliopiston tiloissa tasaisin väliajoin. Lisäksi tapaamisia järjestetään verkkopalveluiden kuten Skypen kautta.

Toiveena yliopistotutkinto

Avoimesta yliopistosta voi päästä erillistä valintaväylää pitkin yliopiston opiskelijaksi. Eri oppilaineissa on eri oppiainekriteerit ja joillain oppialoilla kaikki halukkaat pääsevät sisään, joillakin aloilla sisäänpääsyyn on kiintiö. Maisteritutkinnon suorittaminen vaatii opiskelijalta läsnäoloa yliopistolta.

Barsuk ei ole varma, tahtoisiko opiskelemaan yliopistoon. Todennäköisesti hän lähtisi Itä-Suomen yliopistoon tekemään maisterin tutkintoa, sillä hän on tehnyt jo suuren osan kursseistaan etänä Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijana Kainuun kesäyliopiston kautta.

Aina on parempi, että jos vain opiskelija näkee opiskelun vaihtoehtona ja elämässä on työttömyysaika, että käyttää sen opiskeluun.

Mira Huotari

– Jopa nyt mietin, että haluaisinko olla päätoimisena opiskelijana. Jos tulisi se mahdollisuus, en tiedä haluaisinko sitä. Minulle se olisi varmaan vaikeaa.

– Opinnot alkavat noin kahdeksalta ja loppuvat neljältä. sen jälkeen tehtävien pitäisi olla valmiina. En osaa sanoa, voisinko tehdä niin. Lapsenikin tulivat siihen ikään, joissa heitä pitää hieman katsoa perään.

Avoimessa yliopistossa tutkintoa ei voi suorittaa, joten naista odottaa vielä kandidaattityön teko sekä maisterivaiheen opinnot yliopistossa, jos hän haluaa suorittaa tutkintonsa. Tutkinnon suorittaminen on toive ja tavoite, mutta elämäntilanteiden vaihteleminen voi tulla eteen. Opinnot saattaisivat pakottaa naisen muuttamaan Joensuuhun.

– Olen oppinut, että pieni askel kerrallaan. Toiveena se säilyy edelleen, että isona tyttönä olen maisteri.