Tausta: Näiltä luontotutkijoilta Yle kysyi yleiskaavasta

Yle kysyi pariltakymmeneltä luontotutkijalta näkemyksiä Helsingin valmisteilla olevasta yleiskaavasta. Näin kysely tehtiin.

Yleiskaava
VanhanakaupunginlahtiHelsingin kaupunki

Luontotutkijoilta kysyttiin, millaisia seurauksia valtuuston päätettäväksi tulevalla yleiskaavalla on Helsingin luonnolle.

Ylen kyselyyn vastasi 13 luontotutkijaa. Vastaajien ydinjoukko koostuu tutkijoista, jotka osallistuivat kaupunkisuunnitteluviraston “Helsingin kestävä viherrakenne” -raportin tekemiseen. Kolme tutkijaa osallistui raportin kirjoittamiseen, loput vuonna 2013 järjestettyyn asiantuntijapajaan. Raportin voi ladata kokonaisuudessaan kaupungin verkkosivuilta pdf-tiedostona (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi tutkijoilta pyydettiin ehdotuksia muista asiaan perehtyneistä tutkijoista.

Kyselyllä tavoiteltiin mahdollisimman puhdasta tutkijanäkökulmaa, mutta osalla vastaajista on yhteyksiä myös luonnonsuojelujärjestöihin. Ainakin Helsingin yliopiston professori Jari Niemelä on WWF Suomen hallituksen puheenjohtaja ja Helsingin kääpäalueiden pääselvittäjä Keijo Savola toimii myös Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntijana.

Moni vastaajista myös asuu itse Helsingissä ja osa kertoi itsekin käyttävänsä alueita myös virkistystarkoitukseen. Virkistysarvot nousivat esille joissakin vastauksissa, vaikka kysymyksissä painotettiin kasvien, eläinten ja luontotyyppien menestysmahdollisuuksia.

Vastaamisen avuksi tutkijoille lähetettin päivitetty kartta uuden ja vanhan yleiskaavan eroista.

Raportin kirjoittajista kyselyyn vastasivat:

 • Kati Vierikko, biologi, Helsingin Yliopisto
 • Jari Niemelä, professori, Helsingin Yliopisto, WWF Suomen hallituksen puheenjohtaja
 • Joel Jalkanen, väitöstutkija, Helsingin Yliopisto

Työpajaan osallistuneista tutkijoista kyselyyn vastasivat:

 • Heidi Björklund, projektisuunnittelija, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS (linnut)
 • Margus Ellermaa, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa, BirdLife-edustajiston jäsen
 • Jari Kaitila, toiminnanjohtaja, Suomen Perhostutkijain Seura
 • Eeva-Maria Kyheröinen, projektitutkija, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS (lepakot)
 • Jyrki Muona, professori, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS (kuoriaiset)
 • Juho Paukkunen, museomestari, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS (pistiäiset)
 • Keijo Savola, luonnonsuojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, Helsingin luontotietojärjestelmän kääpäalueiden pääselvittäjä
 • Rauno Yrjölä, biologi (linnut)
 • Kimmo Jääskeläinen, jäkälätutkija, Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen, vihr., uhanalaisuustyöryhmän sihteeri

Lisäksi kyselyyn vastasi lintujen osalta Suomen ympäristökeskuksen vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos.

Kysymykset olivat:

1) Onko jokin osa yleiskaavasta muuttamassa omaan tutkimusalaasi kuuluvan kasvin/eläimen/luontotyypin menestymismahdollisuuksia? Missä tämä on? Kuinka arvokkaasta ja harvinaisesta asiasta on kyse, kuinka merkittävänä pidät yleiskaavan aiheuttamaa uhkaa ja onko voiko mahdollista vahinkoa korvata jossakin muualla ja missä?

2) Aiheuttaako yleiskaava kokonaisuudessaan mielestäsi uhan Helsingin luonnolle? Onko Helsingin luonnolla muuta merkitystä kuin kaupunkilaisten virkistyminen?

3) Miten Helsingin viheralueita pitäisi mielestäsi kehittää, jotta ne palvelisivat “luonnon tarpeita” nykyistä paremmin?