Työolot tarkastettiin Tuntemattoman sotilaan kuvauksissa – ei puutteita

Työsuojelutarkastuksessa ei paljastunut laiminlyöntejä.

Kotimaa
Sotilaat marssivat.
Lehdistökuva Tuntemattoman Sotilaan kuvauksista.Tommi Hynynen

Tuntemattoman sotilaan kuvauspaikalle tehdyssä työsuojelutarkastuksessa ei löytynyt puutteita. Tarkastus tehtiin Vekaranjärven sotilasalueella Kouvolassa sen jälkeen, kun yksi elokuvan avustajista oli kuollut jäätyään hevoskärryn alle.

Kuvauspaikalla tutustuttiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimesta muun muassa vaarojen arviointiin, työn ohjaukseen ja opastukseen, ensiapuvalmiuteen ja tuliaseiden hallintaan. Lisäksi haastateltiin vapaaehtoistyöntekijöitä ja keskusteltiin alihankintayritysten edustajien kanssa.

Työnantajaa myös pyydettiin toimittamaan hallinnollisia asiakirjoja yleisten velvollisuuksien noudattamisen valvomiseksi.

Työn erityisluonne huomioiden tarkastuksessa ei tullut ilmi laiminlyöntejä, jotka olisivat antaneet aihetta viranomaisohjaukseen. Tarkastus ei kuitenkaan kattanut kaikkia toimintoja, joten työpaikalle on aluehallintoviraston mukaan voinut jäädä epäkohtia, joita tarkastaja ei havainnut.