1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tuulivoimalat

Voiko tuulivoimala aiheuttaa terveysongelmia? – 11 kysymystä infraäänestä

Mitä on infraääni? Onko se haitallista? Miten sitä tutkitaan? Miksi joku sairastuu ja toinen ei?

Smoky Hills Wind Projectin tuulivoimaloita maalaistalon ympäristössä lähellä Lincolnia Kansasissa Yhdysvalloissa. Kuva: Larry W. Smith / EPA

Millaista ääntä tuulivoimalat tuottavat?

Tuulivoimaloiden ääni on hyvin laajakaistaista, kaikenlaisia taajuuksia on mukana, myös infraääniä.

Mitä on infraääni?

Ääntä, jonka taajuus on alle 20 hertsiä. Se poikkeaa normaalista äänestä niin, että siitä ei voi havaita säveltä. Yli 20 hertsin äänistä korva aistii jonkun sävelen. Ihminen kuulee infraäänen, jos sen taso on erittäin voimakas, yli 90-110 desibeliä, kun taas normaalit äänet, kuten puheäänet, kuullaan, jos niiden taso ylittää 0 desibeliä. Korva on siis erittäin epäherkkä infraäänille. Infraääni kantautuu ilmakehässä kauemmaksi kuin muut äänet, myös bassoäänet kantautuvat pitkälle.

Mistä kaikesta tulee infraääniä?

Tyypillisimpiä ovat esimerkiksi tuuli, meren aallot tai ukkosen jyrinä. Myös auton moottori voi tuottaa melko voimakasta infraääntä, jolle auton matkustajat altistuvat. Nasa on tutkinut rakettien laukaisuissa syntyvää voimakasta infraääntä, joka on aiheuttanut astronauteille muun muassa epämiellyttävää tunnetta ja pahoinvointia. Luonnon tuottamat infraäänten tasot eivät ole yleensä niin korkeita kuin koneiden tuottamat tasot ovat korkeimmilllaan.

Miten tuulivoimaloiden infraääniä tutkitaan?

Infraääniä voidaan mitata tavanomaisilla melun mittaamiseen tarkoitetuilla mikrofoneilla. Yksittäisiä tutkimuksia on tehty, joissa on mitattu fysiologisia vasteita ihmisissä infraäänille. Turun ammattikorkeakoulu on kehittänyt kaiutinjärjestelmän, jolla on voitu jo tutkia ulkoseinärakenteiden ääneneristyskykyä infraääniä vastaan.

Ovatko tuulivoimaloiden infraäänet jotenkin haitallisempia kuin muista lähteistä tulevat infraäänet?

Sellaisesta ei ole tutkimusnäyttöä, että ne olisivat jotenkin poikkeavia muista infraäänistä.

Voiko tuulivoimalasta tuleva infraääni aiheuttaa ihmisille tai eläimille jotain haittaa?

Nykytutkimusten mukaan tuulivoimaloiden infraäänen äänenpainetaso asuntojen pihoilla on niin alhainen, että sitä ei voi kuulla. Ja jos sitä ei voi kuulla, se ei nykytiedon mukaan aiheuta terveyshaittoja. Oireilusta, joka on yhdistetty tuulivoimalan aiheuttamaan infraääneen, ei ole tieteellistä tutkimusnäyttöä. Näyttää siis hyvin epätodennäköiseltä, että terveysvaikutuksia voisi olla.

On tutkittu lähellä ja kaukana tuulivoimaloista asuvia, mutta eroja asukkaiden terveydessä ei ole havaittu. Varsinaisia tuulivoimaloiden infraäänien terveystutkimuksia ei ole kuitenkaan laajamittaisesti tehty, muun muassa siksi, että vaikuttaa epätodennäköiseltä, että mikään tekijä, mukaan lukien infraäänet, voisivat ihmisten terveyteen vaikuttaa.

Mitä tiedetään pitkäaikaisesta altistuksesta infraäänille?

Pitkäaikaisaltistumista infraäänelle ei ole tutkittu. Tutkimukset ovat olleet yleensä kokeellisia, lyhytaikaisia ja äänitasot voimakkaita ja kuulokynnyksen ylittäviä. Siinä mielessä tutkittavaa vielä riittää.

Millaisia tutkimuksia on tekeillä?

THL aloittaa lokakuussa tutkimukset, joissa mallinnetaan äänenpainetasoja tuulivoimaloiden lähellä asuvien osoitteisiin. Aiemmin THL tutki melun häiritsevyyttä sen perusteella kuinka kaukana tuulivoimalasta asuu. Harvat kokivat voimaloiden melun häiritsevänä.

Infraäänien mahdollisia terveysvaikutuksia on tutkittu melko vähän. Tutkijoiden mukaan on perusteltua tehdä lisätutkimuksia sekä tiedeyhteisön nykykäsityksen varmistamiseksi että huolten hälventämiseksi.

Voiko infraääni aiheuttaa jotain muuta ympäristössä?

Se voi aiheuttaa värähtelyä rakenteissa, jos se on riittävän voimakasta. Sen voi myös aistia kädellä. Jos infraääni on riittävän voimakas, se voi aiheuttaa sekundäärisiä ääniä, kuten räminää, esimerkiksi ikkunoiden tai huonekalujen tai muiden ääniä. Tuulivoimaloiden infraäänten ei ole havaittu tutkimuksissa aiheuttavan tällaisia ilmiöitä ainakaan laajasti.

Mitä tiedetään tuulivoimaloiden meluhaitoista?

Korvin kuultava tuulivoimalamelu voi häiritä. Melunkin häiritsevyys riippuu Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan myös asenteesta tuulivoimaa tai niiden maisemavaikutuksia kohtaan tai siitä luotetaanko asiasta päättäviin virkamiehiin ja tuulivoimatoimijoihin. Mitä suopeammin suhtautuu tuulivoimaan ylipäänsä, sitä vähemmän se häiritsee ja päinvastoin.

Kokemukset melun häiritsevyydestä myös vaihtelevat ihmisten välillä. Toisia häiritsee pienikin äänisaaste, toisia ei niinkään. Sama pätee niin moottoriteiden kuin lentokoneidenkin aiheuttamaan meluun.

Miten joku voi saada oireita tuulivoimaloiden lähellä, jos tutkimusten mukaan oireita ei pitäisi tulla?

Yksi selitys on noseboilmiö: kiel­teiset odo­tukset tuot­tavat haital­lisia terveys­vai­ku­tuksia. Ympäristövaikutusten aiheuttama terveysoireilu on yleismaailmallinen ilmiö, joka seuraa teknistä kehitystä. Oireilu voi vaihdella lievästä voimakkaaseen ja pahimmillaan rajoittaa toimintakykyä ja elämänpiiriä.

Saksassa puhutaan jopa infraäänten aiheuttamasta epidemiasta. Myös Itävallassa tuulivoimaloiden tulo maaseudulle on aiheuttanut tuulikylien läheisyydessä oireilua, johon liittyy päänsärkyä, unihäiriöitä, huimausta, pahoinvointia ja muistihäiriöitä. Oireilu on niin yleistä, että sitä kutsutaan tuuliturbiinisyndroomaksi.

Pelkkä uskomuskin voi sairastuttaa, ja siitä voi syntyä itseään ruokkiva psykofyysinen kierre, joka pahentuessaan voi johtaa jopa täydelliseen invalidisoitumiseen.