Kaupan alalla kuohuu: "Pomot töissä ilman palkkaa"

Kuohunta kaupan alan työmarkkinoilla yltyy jälleen joulun lähestyessä. Nyt parempia etuja vaativat markettien pomot.

talous
Rajalla kauppakeskus Torniossa Jouluna
Risto Koskinen / Yle

Neuvotteluyritykset uudesta kaupan alan ylempiä toimihenkilöitä koskevasta työehtosopimuksesta ovat ajautuneet täysin umpikujaan työnantajapuolta edustavan Kaupan Liiton kanssa. Palkansaajapuolen ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunnan (YTN) mukaan myös lakkovalmius on olemassa.

YTN perustelee aivan uutta työehtosopimusta sillä, että kaupan alalla eletään historiallista murrosta hallituksen vapautettua kauppojen aukioloajat ja nettikaupan ja digitalisaation vallatessa alaa.

Sopimuksella tavoitellaan parempaa turvaa pomoille

Uudella sopimuksella haettaisiin etuja ja parempaa turvaa, muun muassa korvausta äitiys- ja isyysvapaalta. Sopimuksen tavoitteina ovat myös lomaraha pomoille ja pidennys sairausajalta maksettavaan palkkaan.

Pelkkä lainsäädäntö ilman sopimusta ei velvoita työnantajaa maksamaan esimerkiksi isyys- tai äitiysvapaan korvauksia eikä lomarahaa. Myös sairausajan palkka voi ilman sopimusta jäädä lyhyemmäksi.

Työehtosopimuksen tavoitteet
Yle Uutisgrafiikka

Palkansaajapuolta edustavan YTN:n mukaan uusi sopimus koskisi noin 30 000 kaupan alan ylempää toimihenkilöä ja asiantuntijaa. Ylemmistä toimihenkilöistä suurin osa on miehiä. Keskipalkka runsaan 10 työvuoden jälkeen on hieman yli 4 000 euroa.

Faktoja kaupan alan ylemmistä toimihenkilöistä
Yle Uutisgrafiikka

– Valmistaudumme tosissamme myös kovempiin otteisiin neuvottelujen edistämiseksi, YTN:n kaupan alasta vastaava yksikönjohtaja Ville-Veikko Rantamaula lataa. Rantamaulan mukaan ensisijaisesti edetään neuvotteluteitse.

Kaupan Liitossa hämmästellään YTN:n hyökkäystä.

– Ajoittain asioista on kyllä keskusteltu, mutta lähes puoleen vuoteen ei liitostakaan ole kuulunut mitään. Kaupan Liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo.

– Nyt kuullostaa siltä kuin neuvottelut olisivät äkisti kriisiytyneet, mitään neuvottelujahan ei varsinaisesti ole edes käynnissä, Lavikkala täsmentää.

– Työelämänlait ovat liikennerikkomusten jälkeen rikotuin laki ja sitä tällä uudella sopimuksella pyrittäisiin suitsimaan, Rantamaula sanoo.

Kaupan Liitto tyrmää uuden sopimuksen

Kaupan Liitossa uutta yksinomaan ylempiä toimihenkilöitä ja asiantuntijoita koskevaa työehtosopimusta ei pidetä mitenkään tarpeellisena. Kaupan Liitto korostaa, että yhtään uutta liittojen välistä sopimusta ei tarvita.

– Meillä on jo olemassa sopimukset kaupan työntekijöiden kanssa ja kaupan lähiesimiehillä on oma työehtosopimuksensa, Kaupan Liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo.

– Uhkailu työrauhalla kuullostaa menneeltä mailmalta. Asioista olisi sovittava modernisti ja paikallista sopimista parantamalla, Lavikkala jatkaa.

Kaupan Liitto: Sopimukset turvaavat pomojakin

Kaupan Liiton jäsenyrityksiltään saamien tietojen mukaan suuressa osassa kaupan alan yrityksiä sovelletaan jo pitkälti Palvelualojen ammatiliiton (PAM) kanssa työntekijöille ja esimiehille laadittujen työehtosopimusten keskeisiä etuja vapaaehtoisesti myös ylempiin toimihenkilöihin, kuten esimerkiksi lomarahaa, sairausajan palkkaa ja äitiys- ja isyysvapaan korvauksia.

Sovitut edut vs. lainsäädäntö
Yle Uutisgrafiikka

– Nämä sopimukset turvaavat ylemmille nyt vaadittavia etuja. Meidän tietojemme mukaan yritykset soveltävät näitä jo pitkälti ihan vapaaehtoisesti, Lavikkala sanoo.

Lavikkalan mukaan YTN:n tavoittelemat tasapäiset vuosittaisiet yleiskorotuksest kuullostavat suoraan sanoen museaaliselta.

– Tavoitteena on yrityskohtaisen sopimisisen lisääminen, jolloin yritys arvioi oman maksuvaransa ja yksilölliset palkankorotukset ovat varmasti kannustavampia ja lisäävät tuottavuutta.

Lavikkala sanoo, että indeksikorotuksilla oli toki aikanaan paikkansa korkean inflaation ainana, mutta nyt ei ole korkeaa inflaatiota eikä indeksikorotuksuille löydy perusteluja.

Kaupan Liitossa hämmästellään väitteitä, joiden mukaan ylempien toimihenkilöiden kommunikointi ylimmän johdon kanssa olisi kaupan allalla erityisen ongelmallista.

– Meidän tietoomme tällaista ei ole tullut, Lavikkala sanoo.

Kiistaa ansiokehityksestä ja palkattomasta ylityöstä

Palkansaajapuolta edustavan YTN:n selvityksen mukaan alalla tehdään myös paljon ylitöitä, joista ei makseta korvausta.

YTN:n selvityksessä viikottainen todellinen keskityöaika ylemmillä toimihenkilöillä venyi 41,2 tuntiin viikossa, vaikka työsopimuksissa edellytetty viikkotyöaika on 37,5 tuntia.

– Nykyinen tilanne on kestämätön. Ylemmät toimihenkilöt pitää saada yhdenvertaiseksi henkilöstöryhmäksi muiden kanssa, kyllä reilut pelisäännöt kuuluvat myös palkollisille asiantuntijoille ja esimiehille, Rantamaula sanoo.

Kaupan Liiton mukaan työaikalaki on oma kokonaisuutensa ja siihen ei kaikkia ratkaisuja löydy työehtosopimuksella.

YTN:n tutkimuksen mukaan kaupan alalla ylempien toimihenkilöiden ansiokehitys on jäänyt selvästi jälkeen muista palvelualoista, kuten finassi- ja ICT-sektorista. Selvityksen mukaan kymmenessä vuodessa eroa on tullut 10 prosenttia.

Kaupan Liitolla on toisenlainen käsitys alan palkkakehityksistä muihin aloihin verrattuna.

– Esimerkiksi teollisuuden ylempien toimihenkilöiden ansiokehitys, joilla siis työehtosopimus on ollut viitisen prosenttia heikompi vuosien 2009–2014 aikana, Lavikkala sanoo.

Lavikkalan mukaan kaupan ylempien toimihenkilöiden ansiokehitys on ollut noin kolme prosenttia suotuisampaa kuin kaupan työntekijöiden vastaavana aikana.