Saamelaiskäräjät valittaa Tenojoen kalastussopimuksesta

Saamelaiskäräjät kantelee oikeuskanslerille Tenojoen kalastussopimusasiassa. Käräjien hallitus katsoo, että sopimusneuvottelujen virkamiesmenettelyssä ei ole noudatettu saamelaiskäräjälain neuvotteluvelvollisuutta.

saamelaiset
Tenojoen lohipato
Tenojoen lohipatoJarmo Honkanen / Yle

Saamelaiskäräjien hallitus piti puhelinkokouksen maanantaina. Se päätti kannella oikeuskanslerille Suomen hallituksen menettelystä Tenon uuden kalastussopimuksen valmistelussa.

Käräjät pääsi lausumaan kantansa vasta sitten, kun sopimus oli jo hyväksytty. Saamelaiskäräjien hallituksen mukaan maa- ja metsätalousministeriön olisi tullut neuvotella saamelaiskäräjien kanssa Tenojoen sopimusneuvottelujen aikana siten, että käräjillä olisi ollut todellinen mahdollisuus neuvotella sopimuksen sisällöstä.

Saamelaiskäräjälaki mainitsee erityisesti, että saamelaiskäräjien kanssa tulee neuvotella, mikäli asia koskee saamelaisten kotiseutualueella saamelaisten kulttuurimuotoon kuuluvan elinkeinon lainsäädännöllistä tai hallinnollista muutosta.

– Neuvotteluvelvoitteen täyttämiseksi asianomaisen viranomaisen on varattava Saamelaiskäräjille tilaisuus tulla kuulluksi ja neuvotella asiasta, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio sanoo.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti lisäksi olla yhtymättä Utsjoen kunnan ja Tenojoen osakaskuntien laatimaan tutkintapyyntöön poliisille.

– Saamelaiskäräjien hallitus näkee, että kantelu oikeuskanslerille on kokonaisuuden kannalta Saamelaiskäräjien ensisijainen vaihtoehto, joka poissulkee mahdollisuuden yhtyä tutkintapyyntöön, Sanila-Aikio sanoo.