Valtio jakoi yli miljoona euroa erityisen tuen tarpeessa oleville – Rahoitusta kuudelle hankkeelle

Rahat jaetaan kuuden hankkeen kesken ruokajakeluun, etsivään sosiaalityöhön, vankilasta vapautuvien tukemiseen sekä lasten ja nuorten kotouttamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn harrastusten avulla.

Kotimaa
Lapsia seisomassa ulkona.
Sosiaali- ja terveysministeriö on Eduskunnan tahdon mukaisesti jakanut määrärahoja muun muassa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tukemiseen.Antti Ojala / Yle

Valtio antaa 1,1 miljoonaa euroa kuudelle hankkeelle, joilla autetaan ihmisiä, jotka muuten jäävät helposti ilman muuta tukea, sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa.

Erityisen tuen tarpeessa ovat esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ja heidän perheensä, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret, päihde- ja mielenterveysongelmaiset sekä asunnottomat.

Lisäksi eduskunta halusi, että määrärahaa käytetään syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien suoraan tukemiseen.

Ruuan jakelua ja etsivää sosiaalityötä

Rahat jaetaan kuuden hankkeen kesken. Suurimman osuuden, 765 000 euroa, saa yli 40 paikkakunnalla toimiva yhteiskristillinen sosiaalialan järjestö Samaria rf, joka myöntää ruoka- ja muuta aineellista apua.

Avustuksella on tarkoitus hankkia kylmäkuljetusautoja ja maksaa ruuanjakelutoiminnan kuluja. Samarian lisäksi työhön osallistuu ja määrärahaa saa 19 muuta yhdistystä.

Ruoka-apua saavat ovat pääosin pitkäaikaistyöttömiä ja heidän perheitään, päihde- ja mielenterveysongelmaisia, asunnottomia, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria sekä maahanmuuttajia. Ruoka-avun lisäksi osa järjestöistä tarjoaa lapsille ja nuorille leirejä.

A-klinikkasäätiön ja viiden eri yhdistyksen etsivän työn verkoston asiakkaiden tukihanke Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Salossa saa 46 000 euroa.

Asiakkaat ovat nuoria ja aikuisia päihdeongelmaisia, mielenterveys- ja päihdeongelmaisia äitejä ja heidän perheitään sekä asunnottomia mielenterveys- ja päihdeongelmaisia naisia, jotka jäävät tavallisten palvelujen ulkopuolelle.

Heille tarjotaan muun muassa ruoka- ja kodinhoitokursseja, mahdollisuuksia osallistua hyvinvointi- ja liikuntaryhmiin, elintarvike- ja kodin perustarvikekasseja, helpotusta liikkumiseen ja asiointiin sekä kannustinpalkkioita.

Tukea vankilasta vapautuville

Kriminaalihuollon tukisäätiön koordinoima Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT-verkosto) saa 10 000 euroa rikostaustaisten asumispakkaus -hankkeeseen. Hankkeeseen osallistuu 10 yhdistystä.

Avustus käytetään vapautuvan vangin asumispakkaukseen, joka sisältää muun muassa peiton, tyynyn, liinavaatteita ja kodin siivousvälineitä. Toiminta keskittyy Helsinkiin, Espooseen, Turkuun, Tampereelle, Raumalle, Jyväskylään, Kuopioon ja Joensuuhun.

Harrastuksia ja harrastusvälineitä lapsille ja nuorille

Nuorten ystävät ry saa 80 000 euroa lastensuojelun ja kotouttamissuunnitelman piirissä olevien lasten ja nuorten harrastusten sekä ryhmämuotoisen toiminnan tukemiseen.

Eri puolilla Suomea toteutettavassa hankkeessa neljä yhdistystä tukee lasten ja nuorten harrastuksia. Tuki jaetaan hakemusten perusteella esimerkiksi harrastevälineisiin ja harrastuksiin liittyviin maksuihin. Tavoite on saada noin 200 lapselle tai nuorelle oma harrastus.

Suomen Romanifoorumi saa koordinoimaansa ja kuuden yhdistyksen toteuttamaan ”Parempi huominen” -hankkeeseen 58 000 euroa. Hankkeessa parannetaan ulkomailta Suomeen muuttaneiden romanilasten ja -nuorten harrastusmahdollisuuksia ja siten ehkäistään syrjäytymisvaaraa.

Avustus käytetään harrastusvälineiden hankintoihin, liikuntakerhojen ohjaajan palkkioihin sekä vakuutuksiin ja lisenssimaksuihin.

Suomen Ice-Hearts ry saa seitsemän yhdistyksen toteuttaman toimintamallinsa edistämiseen 139 000 euroa. Toimintamallissa tehdään pitkäkestoista, ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä joukkueurheilun avulla koulussa ja vapaa-ajalla.

Joukkueet kootaan yhteistyössä lastensuojelun, varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa. Joukkueisiin valitaan lapsia, joiden kehitys aiheuttaa laaja-alaista huolta ja jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Avustus käytetään ohjaajan palkkakuluihin ja lasten harrastusmenoihin.