Erityiskorvausta hakeva ei joudu enää maksamaan lääkärintodistuksesta Lahdessa

Lahden kaupunki on alkanut noudattaa ministeriön tuoretta suositusta, jolla pyritään ohjaamaan kuntia yhtenäisiin käytäntöihin niin kutsuttujen B-lausuntojen maksullisuudessa.

Lahti
Naiselta otetaan verikoetta lääkärissä.
Yle

Lahden kaupunki on lakannut ottamasta maksua niin kutsutuista B-lausunnoista. Lain mukaan lääkärinlausunnosta voidaan ottaa maksu silloin, kun se ei liity hoitoon. Esimerkiksi Lahti on tulkinnut lakia niin, että lääkkeiden erityiskorvattavuuteen vaadittavasta lääkärintodistuksesta voidaan laittaa lasku.

Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin vastikään ohjeistanut aluehallintovirastoja niin, että lausunto pitäisi näissä tapauksissa antaa maksutta. Lahden kaupunki on neuvotellut aluehallintoviraston kanssa ja vastedes lahtelaisissa terveyskeskuksissa noudatetaan ministeriön tulkintaa.

Koko Päijät-Hämeessä käytännöt yhtenäistyvät todennäköisesti viimeistään uuden hyvinvointiyhtymän aloittaessa ensi vuonna.